-1.8 C
Chișinău
sâmbătă, 28 ianuarie, 2023

Șantajul ca formă și caracter, de Victor CRĂCIUN

Must read

Comentarii recente

PGE greu să găsești cuvîntul potrivit pentru a caracteriza ipocrizia și mizeria care se întîmplă în procuratura lui Zubco-Garaba și Gurin. Adică în procuratura lui Plahotniuc.

Indivizii aceștia urăsc legea de moarte. La fiecare pas scuipă în ea ori de cîte ori au ocazia. Iar dacă nu au ocazii, și le creează din senin…

După această tristă constatare să trecem la fapte.

După câte știți, imediat ce braconierul Zubco a fost dat afară din procuratură, funcția de Procuror general interimar a fost îndeplinită de Andrei Pîntea. Una din primele acțiuni ale acestuia a fost să-l demită de la conducerea Procuraturii Anticorupție pe un individ care răspunde la numele Viorel Morari. Motivul acestei demiteri a fost numărul uriaș de dosare care nu ajung a fi finalizate cu condamnări reale, ceea ce a reproșat ieri și ambasadorul Germaniei la Chișinău, care a făcut trimitere la cele doar 1,5 procente dintre dosare au ajuns a fi soluționate cu condamnarea definitivă a inculpaților pentru fapte de corupție. În proporții deosebit de mici, am adăuga noi, despre faptele de corupție demascate de slujitorii lui Plahotniuc, pentru că cele de mare corupție nici nu pot fi inițiate, deoarece ar trebui să fie inculpată conducerea cu vîrf a coaliției de guvernare în frunte cu Filat şi Plahotniuc.

Astfel, în locul lui Viorel Morari, interimar la PA (Procuratura Anticorupție) a fost numit procurorul Ruslan Popov. Doar că reforma în Procuratură s-a terminat înainte de a se începe. Imediat după venirea lui Gurin democratul pedist, Zubco a preluat conducerea Procuraturii din umbră, realizîndu-și visele prin intermediul lui Garaba, individul care-și face singur dreptate, violînd legea și bunul simț. Astfel, Popov a fost eliberat din funcție, iar în locul lui a fost numit de Gurin cine credeți? – Eduard Harunjen, CUMĂTRUL lui Gurbulea, procurorul comunist al lui Voronin-Plahotniuc. De aici și o simplă și naivă întrebare către opoziția parlamentară reprezentată de PCRM, PL, Dodon, Godea și alții, de ce nu abordați problema procuraturii Anticorupție, care a ajuns de capul ei, necontrolată de nimeni decît doar de stăpînii politici? De ce tace societatea civilă hrănită de guvernare și din granturile europene, cunoaștem, nu are rost să ne mai răcim limba!

Evident, în procurorul Popov s-a trezit imediat spiritul dreptății sau mai degrabă orgoliul său tăvălit în noroi de Zubco și Garaba. Și a decis să se opună. A participat la un concurs pe care l-a cîștigat la CSP, dar care a fost trucat de Gurin și Garaba, și pentru că rezultatele nu au fost validate, s-a adresat în instanța de judecată ca să-și caute dreptatea, adică a mers împotriva puterii.

Lui Plahotniuc nu i-a plăcut ca un oarecare Popov să-i sfideze instrumentele și a dat indicații ca răzvrătitul să fie pedepsit și învățat minte.

Din acest moment încep lucrurile cele mai interesante.

La comanda Păpușarului lui Ruslan Popov i se deschide de urgență un dosar penal pe care am reușit să-l obținem și din care vom cita în continuare.

Iată de ce anume fapte penale este învinuit Ruslan Popov, care a îndrăznit să scuipe împotriva vîntului:

„Urmărirea penală în cauză a fost pornită la 04.10.2013 de către Procurorul General In baza art. 3521 Cod Penal, ре faptul declaraţiei necorespunzătoare a datelor despre venituri şi proprietăţi făcută de către procurorul Ruslan Popov la întocmirea declaraţiei despre venituri şi proprietăţi pentru anul 2012, depusă la Comisia Naţională de Integritate.

în cadrul acţiunilor de urmărire penală, s-a constatat că la 25.09.2013 în Procuratura Generală a parvenit actul de constatare nr.02/42 din 19.09.2013, întocmit de Comisia Naţională de Integritate (CNI), privind rezultatele controlului în privinţa proprietăţii dobîndite şi a veniturilor obţinute de către Ruslan Popov, procuror, şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale.

Conform actului de constatare, procurorul Ruslan Popov a declarat pe parcursul anului 2012 venituri obţinute de la locul de muncă de bază în mărime de 110084, 19 lei, din activitatea didactică în mărime totală de 5666, 64 lei, precum şi ale soţiei în mărime de 52105, 27 lei de la locul de muncă de bază. La fel, a fost declarat un depozit bancar în mărime de 2500 euro, deschis în anul 2012 la ВС „Banca Socială'” SA, pe numele lui Ruslan Popov. A mai fost declarat un autoturism de model Renault Megane, dobîndit în anul 2012, contra sumei de 30 000 lei, titular fiind soţia Iulia Popov.

Conform informaţiei Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Ruslan Popov deţine în r-nul Ialoveni, com, Mileştii Mici, sat. Mileştii Mici mai multe terenuri şi о construcţie şi anume:

• Teren cu număr cadastral 5521107.159, cu suprafaţa de 0,0787 ha, obţinut în baza contractului de vînzare-cumpărare nr.2267 din 12.02.2005;

• Construcţie cu număr cadastral 5521107.159.01, care reprezintă o casă de locuit individuală cu suprafaţa de 211,8 metri pătraţi, înregistrată la 25.01.2006 în baza procesului-verbal de recepţie nr.3 din 17.01.2006;

• Teren cu număr cadastral 5521107.161 cu suprafaţa de 0,0815 ha, obţinut în baza contractului de vînzare-cumpărare nr. 6350 din 16.07.2007;

• Teren cu număr cadastral 5521107.162 cu suprafaţa de 0,0803 ha, obţinut în baza contractului de vînzare-cumpărare nr. 2261 din 27.06.2007;

• Teren cu număr cadastral 5521107.153 cu suprafaţa de 0.0768 ha, obţinut în baza contractului de donaţie nr. 134 din 13.01.2006.

Aceste proprietăţi, procurorul Ruslan Popov, contrar prevederilor art.4 al Legii nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţie de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, – a omis să le înscrie în declaraţia cu privire la venituri şi proprietăţi depusă la 25.03.2013”.

Ați înțeles, Gurin îl învinuiește de lucruri grave prin deschiderea acestui dosar. La rîndul său Popov nu se oprește și atacă în judecată opera lui Gurin-Garaba-Zubco. Presa mirosise și ea ceva, lucrurile urmau să devină publice, ceea ce nu convenea nici uneia dintre părți.

Între timp gruparea oligarhică din Procuratură organizează un simulacru de concurs la CSP, unde CUMĂTRUL lui Gurbulea, susținut de democratul pedist Gurin devine șef la Anticorupție! De acum încolo Popov nu mai prezenta niciun pericol pentru ei, de aceea a fost chemat la covorul roşu și stalinist al lui Gurin și Garaba și i s-a spus să se ogoiască, să renunțe la cererile de chemare în judecată, să accepte sistemul oligarhic și să se închine în fața mafiei așa cum a procedat și rebelul Filat în fața Păpușarului. Și Ruslan Popov nu a stat mult pe gînduri, fiind șantajat cu finalizarea dosarului penal pe de o parte, și pe excluderea sa și a soției sale din rîndurile procuraturii, pe de alta. A acceptat funcția în care se află și ironia sorții, tocmai el care nu corespundea ca șef la Anticorupție, a ajuns să fie tocmai cel care va efectua controlul asupra acestei instituții, dată pe mîna CUMĂTRULUI lui Gurbulea, procurorul comunist al lui Voronin și Plahotniuc! Astfel, cu capul jos, pînă la plintă, Popov a ieșit din procuratură cu o funcție pe măsură și cu dosarul clasat, dîndu-și cuvîntul că va sluji oligarhia fără a crîcni!!!

Nici Gurin-Garaba nu S-A dezmințit. Scăpat de o dezbatere publică în presă, duetul lui Plahotniuc l-a scos basma curat-murdară pe Popov în felul ridicol, de circ adevărat, în care urmează:

“Examinînd materialele cauzei penale 2013928320, analizînd circumstanţele de drept şi de fapt constat următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 101 Cod Procedură Penală nici о probă nu are о valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală, iar conform art. 8 Cod Procedură Penală concluziile despre vinovăţia unei persoane în săvîrşirea infracţiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri, mai mult, toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, se înterpretează în favoarea învinuitului.

Fiind examinate în cadrul urmăririi penale Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate din anii 2002-2011, ridicate de la Centrul National Anticorupţie, în coraport cu informaţiile prezentate la subiect de către cet. R.Popov, s-a constatat că casa de locuit şi terenurile din comuna Mileştii Mici, r-nul Ialoveni, vizate în actele CNI, nedeclarate de către R.Popov în Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2012, depusă la 25.03.2013, de fapt, au fost declarate legal, consecutiv, în anul următor anului dobîndirii, în anul 2005 (casa de locuit construită ре un teren şi un alt teren de pe lîngâ casă, procurat ulterior) şi, respectiv, în anul 2007 (alte două terenuri tot de pe lîngă casă, utilizate împreună cu restul terenului aferent de către coproprietari ca grădină).

Reieşind din modelele legale (formular tip – anexa nr. 1 al Legii nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţie de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere) utilizate ca Declaraţii cu privire la venituri şi proprietate pentru anii 2002-2011, în toţi aceşti ani, R.Popov a declarat date atît cu referire la venituri, cît şi cu referire la proprietate, doar bunurile dobîndite în anul precedent declarării, consecutiv, în dependenţă de anul dobîndirii proprietăţii, nerepetînd declararea proprietăţilor în fiecare an, în fond aceasta fiind regulamentar şi corect pînă în anul 2013, cînd, conform noului model de Declaraţie cu privire la venituri şi proprietate, anexa nr.l la Legea nr.l264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, urmau a fi declarate, inclusiv prin repetare, toată proprietatea dobîndită, ci nu doar cea obţinută în anul 2012.

Aşa cam rezultă din informaţiile prezentate de către R.Popov, el a utilizat la declararea proprietăţii pentru anul 2012 aceiaşi formulă ca şi cea utilizată în anii 2002-2011, interpretînd astfel reglementările legale şi neavînd intenţia de a nu declara proprietatea sa şi a tăinui vreun oarecare bun. Pe lîngă faptul că bunurile imobile au fost declarate anterior în Declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate, toate aceste bunuri sunt declarate oficial, pe numele său şi la Oficiul cadastral, organul administraţiei publice locale, întreprinderile prestatoare de servicii publice (telefonie, gaz, energie electrică, apă, salubritate etc.), astfel neavînd intenţia de a tăinui bunurile sau vreun alt scop legal sau ilegal, producător de efecte juridice.

În acelaşi context, relevant pentru acest caz este că orice infracţiune este determinată de un anumit motiv, de un anumit scop. În cazul infracţiunii de „Fals în declaraţia cu privire la venituri şi proprietăţi”, acţiunile făptuitorului pot fi determinate doar de interesul de a tăinui anumite componente ale veniturilor sau ale proprietăţii, aspect lipsă în cazul în speţă.

Astfel, lipsa motivului şi scopului ca semne ale laturii subiective, determină lipsa laturii subiective a acestei infracţiuni.

În aceeaşi ordine de idei, sub aspectul laturii subiective a infracţiunii de fals în declaraţii în coraport cu cazul în speţă, se impun a fi relevante reglementările din Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, care la art.14 alin.(3), stipulează că „Indicarea intenţionată în declaraţie a datelor inexacte sau incomplete constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art.3521 din Codul penal”.

Lipsa componenţei de infracţiune în sensul lipsei intenţiei ca componentă a vinovăţiei şi, respectiv, a laturii subiective, la comiterea infracţiunii de fals în declaraţii mai rezultă şi din faptul că R.Popov, nu a avut intenţia de a tăinui ceva anume din proprietatea sa, conştientizînd că proprietatea a declarat-o anterior, a utilizat formula veche de declarare din anii precedenti, omiţînd neintenţionat din declaraţia pentru anul 2012 proprietatea dobîndită în anii precedenţi.

Totodată, urmează de menţionat că, în conformitate cu dispoziţia art.352 din Codul penal, fapta de declarare necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent, trebuie să fie realizată în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru о terţă persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe.

Astfel, încadrarea juridico-penală a faptei lui R.Popov prin prisma art.3521 din Codul penal, impune necesitatea de a se lua în calcul consecinţele juridice pe care le-ar fi urmărit sau le-ar fi putut urmări numitul să se producă, pentru că, în caz contrar, ar fi lipsit temeiul juridic al răspunderii penale conform art. 51 din Codul penal adică, ar fi lipsit componenţa de infracţiune.

În condiţiile descrise supra, nedeclararea repetată în anul 2013 a proprietăţii obţinute şi, respectiv, declarate în 2005 şi 2007, nici într-un fel nu putea produce unele consecinţe juridice, pentru sine sau pentru о terţă persoană, mai ales că nici potrivit legii şi nici reieşind din împrejurările cazului în speţă, declaraţia litigioasă nu a servit pentru producerea unor consecinţe de ordin juridic.

Astfel, constatînd lipsa elementelor infracţiunii în acţiunile cet. Ruslan Popov, conducîndu-mă de prevederile art.an. 52 alin.(l) pet.22); 275 pct.3) şi 286 Cod de procedură penală.

DIS P U N:

Și deja știți ce a dispus procurorul care a instrumentat cazul după cum a bătut vîntul în cabinet la Gurin-Garaba! Dosarul a fost clasat. Ca să vezi ce neghiobie moldo-gurin-garabească s-a întîmplat. Mai întîi lui Popov i se deschide urmărirea penală, în care este învinuit de nedeclararea unor averi fabuloase, apoi, după ce au bătut palma, i s-a găsit repede, de același procuror, justificarea că de fapt totul e conform legii, Popov e curat ca lacrima. Și atunci de ce a trebuit organizat acest spectacol ieftin şi puturos? Păi știți deja, pentru a-l șantaja pe Popov și a-l pune la respect, în rîndul oligarhiei păpușărești. Ce mai luptător acest Ruslan Popov, domnule, ce mai luptător! Și să vezi cum după ce guvernarea oligarhică va cădea, cum asemenea indivizi se vor băga în față și vor spune că au fost jertfe ale sistemului. În realitate, sunt niște victime care au îndrăgit călăul, nimic mai mult! Și dacă Gurin-Garaba ÎȘI permite acum să se preteze la asemenea matrapazlîcuri, ce va face cuplul siamez după ce va fi aprobat conceptul lui Plahotniuc prin care procurorul general devine un fel de Vîșinski al Moldovei?

De aici și ordinul de mai jos al lui Gurin democratul pedist:

”8 noiembrie 2013 nr.1429-p

În conformitate cu prevederile art.27 alin.(2) lit. c) din Legea cu privire la Procuratură nr.294-XVI din 25.12.2008,

ORDON:

• A înceta suspendarea din funcţie a dlui Ruslan Popov, procuror-şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale, de la 11.11.2013.

• De adus ordinul la cunoştinţa dlui Ruslan Popov contra semnătură.

• A dispune executarea ordinului Secţiei personal.

Temei: Ordonanţa de clasare a procesului penal din 07.11.2013.

Nu știu ce senzație aveți dumneavoastră, mie însă mi se ridică din adîncul adîncurilor o profundă stare de vomă pentru acțiunile mișelești ale acestor indivizi ipocriți și obosiți de libertate. Nu m-ar mira deloc faptul dacă pe viitor acest Popov va face carieră în continuare, sub oblăduirea partinică a lui Plahotniuc.

P.S. Despre rolul lui Garaba în sistemul procuraturii politice se știu multe. Mai puțin că tocmai acest individ a intentat, pe timpul guvernării Voronin-Plahotniuc, 37 de dosare penale primarilor care, la acel moment, se aflau în opoziția guvernării comuniste, și – atenție – NICIUNUL primarilor PCRM! Următoarea acțiune a acestuia va fi să falsifice alegerile din CSP, pe 20 decembrie. Din informațiile pe care le avem, acum patru ani Garaba și Zubco au trimis la procuraturi bilețele cu numele celor care trebuiau votați în CSP și cele două colegii. Istoria se repetă!

de Victor CRĂCIUN

Dosar penal 1 Dosar penal 2 Dosar penal 3Ordin Gurin

- Advertisement -spot_img

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Ultimele știri