11.2 C
Chișinău
luni, 29 noiembrie, 2021

Maestrul Nicolae Botgros îndeamnă oamenii să iasă la vot: „Trebuie să scăpăm de captivitate”

Must read

Comentarii recente

nicolae-botgrosPer­soane publice, artişti, cetă­ţeni sim­pli din ţară sau sta­bi­liţi cu tra­iul în stră­i­nă­tate vor merge dumi­nică la votare pen­tru a alege pre­şe­din­tele Repu­bli­cii Mol­dova. Ei îi îndeamnă pe toţi cei­lalţi să facă la fel, pen­tru a nu per­mite altora să le decidă vii­to­rul lor şi al copi­i­lor lor. Mesajele au fost publicate în Ziarul de Gardă.

Nicolae Botgros, Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii, conducătorul şi dirijorul orchestrei ”Lăutarii”:

”Toată lumea tre­buie să iasă la vot ca să scă­păm de cap­ti­vi­tate şi de toată mur­dă­ria în care tră­ieşte popo­rul. Mă doare inima pen­tru acest popor, de aceea toată viaţa m-am stră­duit să le cânt fru­mos, măcar cu muzica să-i ali­năm…”.

Andrei Brighidin, membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii:

”Prin vot, cetă­ţe­nii îşi rea­li­zează drep­tul fun­damen­tal de a par­ti­cipa la pro­ce­sul deci­zio­nal, votul este o moda­li­tate demo­cra­tică prin care oame­nii pot res­pon­sa­bi­liza guver­na­rea. Fie­care vot con­tează, iar acesta ne va influ­enţa vii­to­rul. Dacă noi nu ieşim la vot, deci­zia poate fi luată de alt­ci­neva în locul nos­tru”.

Laura Silii, preşedinta Asociaţiei Moldovenilor din Marea Britanie:

”Noi, mol­do­ve­nii de peste hotare, pur­tăm mereu ţara în gând şi în suflet, iar dumi­nica aceasta vom avea posi­bi­li­ta­tea de a face un pas mic spre un vii­tor pros­per al Mol­do­vei. Tre­buie să fim cetă­ţe­nii unui stat care a putut să învingă prin şi cu demo­cra­ţie”.

Stela Botez, artistă de muzică populară:

“Fie­că­rui cetă­ţean din ţări­şoara noas­tră tre­buie să-i pese de soarta Mol­do­vei. Demult nu am avut posi­bi­li­ta­tea să ne ale­gem pre­şe­din­tele în mod direct. Este nece­sară schim­ba­rea spre bine pen­tru un vii­tor decent, pen­tru un trai bun copi­i­lor noş­tri. Mer­geţi la vot! Nu fiţi indi­fe­renţi, ţara e în mâi­nile popo­ru­lui”.

Eduard Rusu, moldovean stabilit cu traiul în Florida, SUA:

”Să mer­gem cu toţii la vot, deo­a­rece este un drept al fie­că­rui cetă­ţean de a par­ti­cipa la guver­na­rea ţării. Vom alege can­di­da­tul care ne repre­zintă. Să ştiţi că fie­care vot con­tează!”

Maria Spânu, locuitoare a satului Hirova, raionul Călăraşi:

”Sigur că vom ieşi la vot. Toată fami­lia va face acest lucru. Tre­buie noi să ale­gem vii­to­rul copi­i­lor noş­tri. Să nu ajungă să pască vacile, ca noi”.

Sursa:jurnal.md

- Advertisement -spot_img

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Ultimele știri