tutu si plahotniucÎn parlamentul de la Chișinău, dominat de o grupare neocomunistă și oligarhică, a fost înregistrat, pe furiș, un proiect de lege privind suprimarea libertății de exprimare. Printre semnatari, observăm numele urmăritului penal Constantin Țuțu, implicat în circumstanțele unui omor în stil mafiot în codrii Orheiului, omul de ring al lui Plahotniuc, beneficiarul atacurilor raider, urmăritul de Interpol, supraveghetorul, din umbră, al statului capturat, Moldova.

Dominat de o stiliistică legislativă agramată, anticonstituțională și antidemocratică, colcăind de greșeli gramaticale de clase primare, proiectul Țuțu vine năvalnic, ca un tăvălug uriaș, peste ultima brumă de democrație din Republica Moldova, întruchipată în cîteva instituții de presă.

Să reținem doar cîteva detalii.

Codul audiovizualului din 2006, de pe timpul guvernării comuniste, prevedea, ca din 2010, televiziunile să emită în proporție de 80 la sută în limba de stat. După aproape zece ani, Țuțu și camarazii scade procentajul respectiv pînă la 20 la sută, adică doar cinci ore de emisie zilnic!

În anul 2001, presat de instituțiile internaționale, președintele Voronin propune parlamentului decriminalizarea legislației vizînd mass-media, lucru acceptat imediat. După 12 ani de normalitate – din acest punct de vedere – ucenicul și succesorul lui Voronin, Plahotniuc, propune introducerea calomniei ca pedeapsă penală pentru jurnaliști. Să nu uităm că o astfel de inițiativă a vociferat un alt amic de oligargie, Mihail Poalelungi, președinte al Curți Supreme de Justiție, care, presat de CEDO, unde a fost judecător, a renunțat la proasta sa intenție de răzbunare pe mijloacele de informare în masă.

Despre celelalte abuzuri și tertipuri oligarhice, menite să adoarmă vigilența cetățenilor creduli, aflăm din Sesizarea de mai jos a Asociației pentru Dezvoltarea Cuturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO, adresată instituțiilor internaționale acreditate în Republica Moldova.

Către: Delegația Uniunii Europene
Consiliul Europei
Misiunea OSCE în Moldova
Ambasada SUA
Ambasada Germaniei
Freedom House
Asociația Presei Independente
CJI
Consiliul de Presă
APEL
În atenţia:
Parlamentului R. Moldova,
Președinției R. Moldova,
Guvernului R. Moldova,
Consiliului Coordonator al Audiovizualului

      SESIZARE

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO, exercitând activitatea de supraveghere şi monitorizare a respectării legislaţiei în domeniul audiovizualului, a intrat în posesia Proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, semnat de deputați PD și PLDM, printre care Constantin Țuțu și Valeriu Streleț, înregistrat la secretariatul Parlamentului pe 31 martie 2015 cu numărul 107.
Analizând cu atenție Proiectul de lege în general, dar și fiecare propunere în parte, considerăm că asistăm la o tentativă deosebit de gravă de suprimare a libertății de exprimare, fiind îndreptat împotriva radiodifuzorilor independenți, avînd scopul de a sprijini media angajată de esență oligarhică. Noile împuterniciri acordate CCA și instanțelor de judecată au scopul de a sista în mod arbitrar emisia oricărui radiodifuzor, chiar dacă acesta nu a comis nicio abatere de la textul legii.

În speță, articolul 6 (prim) este unul extrem de nociv pentru libertatea de exprimare, introduce cenzura și autocenzura, atentează flagrant la integritatea meseriei de jurnalist, protejează politicienii, demnitarii și funcționarii corupți, descurajează critica și dezvăluirile presei libere.
Iată cîteva mostre staliniste incluse în articolul respectiv:
“Programele audiovizuale în care sunt aduse acuzaţii unor persoane privind comportamente şi fapte ilegale, trebuie argumentate şi susţinute cu dovezi pertinente sau să se indice, cel puţin, probele care le susţin, iar persoanele vizate au dreptul să intervină cu propriul punct de vedere prin exercitarea dreptului la replică. Moderatorii programelor audiovizuale
sunt obligaţi să solicite dreptul la replică a persoanei vizate.
Încălcarea dreptului la replică atrage răspunderea radiodifuzorului, în conformitate legislaţia în vigoare.
(3) Moderatorii programelor audiovizuale sunt obligaţi să solicite invitaţilor săi probarea afirmaţiilor acuzatoare, iar în lipsa probelor, moderatorii vor informa imediat în cadrul acelui program/emisiune despre faptul că afirmaţiile acuzatoare nu sunt probate. Încălcarea prezentului alineat, inclusiv prin încurajarea prezentării unor acuzaţii neprobate sau omisiunea informării despre lipsa probelor la argumentele acuzatoare expuse, atrage răspunderea radiodifuzorului.”
Toate aceste înăspriri a legislației sunt făcute la adăpostul unei inițiative propagandistice și de lustruire a propriei imagini de către oligarhul Vladimir Plahotniuc, despre care presa pe care o controlează a declarat că stă în spatele acestui act rușinos și antidemocratic.
Modificările propuse la articolul 9 vizînd interzicerea “radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii transmisia și retransmisia posturilor de televiziune și radio care conțin programe sau emisiuni informative, informative-analitice și politice care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene precum și în statele care au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră”, nu este altceva decît o himeră pentru creduli. În realitate,
aceste modificări reprezintă o tentativă de punere în legalitate a televiziunilor propagandistice ale regimului Putin. Mai mult, acest lucru nu-l afectează pe Plahotniuc ca beneficiar final al postului de televiziune PRIME, deoarece canalul TV pe care-l retransmite în R. Moldova, Pervii canal, a fost înregistrat în Uniunea Europeană, și acum poate emite nestingherit în Republica Moldova (inclusiv emisiuni informative-analitice, politice și de alt ordin), fără a fi afectat de normele propuse spre adoptare de Țuțu și Streleț.
Astfel, ne punem fireasca și logica întrebare – Ce se va întampla cu televiziunile din Rusia, retransmise în țara noastră, dacă aceasta va ratifica Convenția semnată în 2006?
Ce se va întîmpla dacă și celelalte TV rusești de propagandă guvernamentală se vor înregistra în țările semnatare? Se va întîmpla un singur lucru – legiferarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova!
De asemenea, nu putem admite ca în anul 2015 să avem doar 5 ore de emisie în limba de stat, ceea ce constituie circa 20 la sută din volumul total de emisie, de vreme ce Codul audiovizualului din 2006 obliga radiodifuzorii să emită, din 2010, cu un procentaj de 80 la sută în limba română.
În articolul 41 al Codului, autorii au introdus un nou alineat care prevede:
h) “supravegherea respectării drepturilor de autor și drepturilor conexe de către
radiodifuzor”, normă stipulată și de articolul 19 în vigoare, de Hotărîrea Curții Supreme de Justiție din 2012, neexecutată nici la ora actuală de către CCA!
Spre regret, nu s-a intervenit corespunzător la art. 38 sancțiuni, pentru a stabili cuantumul pedepsei pentru această infracțiune gravă, pirateria!
Considerăm că propunerea din articolul 43 care prevede 2 mandate de membru CCA este inoportună și neavenită, deoarece conform intenției politicienilor, membrii de partid angajați la CCA ar urma să-și conserve activitatea servilă și obedientă.
De asemenea, alineatul 6 nou-introdus conferă posibilitatea membrilor CCA de a-și continua activitatea dupa expirarea mandatului pînă la alegerea unui alt membru, ceea ce distonează cu spiritul și buchia Codului în vigoare. Propunerea respectivă, însă, demonstrează că guvernanții recunosc ilegalitatea activității membrilor CCA Pocaznoi, Vasilachi și Tabunșcic, a căror mandate au expirat anul trecut.
În aceste condiții, suntem nevoiți să tragem un semnal de alarmă și în privința tentativei de modificare a Legii nr 64 “Cu privire la libertatea de exprimare”, prin completarea articolului trei al Legii cu alineatul patru, care, în esență, prevede practic, divulgarea surselor jurnalistice!
Pe această cale, ne adresăm partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova să intervină prompt pe lîngă autoritățile Republicii Moldova, care au deturnat cursul european al țării și acum încearcă cu disperare să pună căluș presei libere și independente. De asemenea, cerem ca Proiectul respectiv de lege să fie dezbătut public de către societatea civilă, mass-media și organizațiile nonguvernamentale de specialitate și expertizate obligatoriu de către Consiliul Europei.
Cu respect,

Vasile Năstase,
Preşedintele Asociației APOLLO

Sesizare nr.680 din 02.04.2015

(650 accesari)