4.2 C
Chișinău
duminică, 28 noiembrie, 2021

Gofman descrie detaliat istoricul devalizării sistemului bancar: „Actele sunt intenţionat secretizate; Probele de care dispun nu pot fi făcute publice până RM nu va ieşi din captivitatea clanurilor”

Must read

Comentarii recente

gofman 1Fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Mihail Gofman, a publicat un raport amplu în care descrie de-a fir a păr istoricul evenimentelor care au dus la devalizarea sistemului bancar din RM.

„Informaţie de importanţă majoră referitor la diversiunea contra statului RM care a avut ca scop subminarea securităţii naţionale şi economice a ţării prin devalizarea sistemului bancar autohton de miliarde de lei. Prin prezenta doresc să aduc la cunoştinţă că, începând cu luna august 2013, am fost şi sunt ţinta de exterminare prin diferite modalităţi de către un grup criminal, care continuă până în prezent, inclusiv a familiei mele şi rudelor apropiate. Am fost concediat ilegal şi mişeleşte din cadrul CNA drept urmare a unor acţiuni de denigrare prin mass-media, tentative de iniţiere a dosarelor penale pe numele meu si a rudelor apropiate mie. Acţiunile sus-menţionate au avut drept scop de a mă intimida şi a stopa investigaţiile legate de delapidarea sumelor exorbitante din sistemul financiar-bancar al RM, (în special din Banca de Economii, Banca Socială, Unibank etc), care au dus la devalizarea economiei ţării cu toate consecinţele de rigoare la ziua de astăzi”, se spune în sesizarea adresată mai multor oficiali străini.

„Acţiunile în cauză au fost organizate de un grup criminal de persoane din domeniul afacerilor, care sub acoperirea instituţiilor de stat, au preluat 68 la sută din sistemul bancar autohton, în special al preluării băncilor sistemice ale Republicii Moldova”, continuă Mihail Gofman.

„Am încă speranţa că va veni acel timp când informaţiile şi documentele de care dispun vor elucida multe aspecte ce ţin de delapidările şi furturile din sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova, care practic au afectat fiecare cetăţean al ţării. Mă bazez pe discreţia Dumneavoastră pe faptul menţinerii confidenţialităţii informaţiei prezentate pentru o anumită perioadă, înţelegând foarte bine că îmi pun în pericol securitatea familiei mele şi celor apropiaţi. Dar… aşa nu se mai poate. În cazul apariţiilor unor situaţii dubioase, toate actele, probele enumerate mai sus pot fi regăsite la instituţiile de stat. Totodată, aduc la cunoştinţă că aceste acte, probe, sunt intenţionat secretizate pentru a nu găsi răspunsuri apărute instantaneu legate de sistemul bancar existent la moment”, afirmă Gofman. Publicăm mai jos textul complet al adresării fostului angajat CNA:

E.S. Jean-Claude JUNCKER
Preşedinte al Comisiei Europene

E.S. Donald TUSK
Preşedintele Consiliului European

E.S. Martin, SCHULZ
Preşedintele Parlamentului European

E.S. Pirkka TAPIOLA
Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova

E.S. Jose Luis HERRERO
Şeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova

E.S. James D. PETTIT
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova

E.S. Ulrike KNOTZ
Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova

E.S. Pascal VAGOGNE
Ambasadorul Franţei în Republica Moldova

E.S. Phil BATSON
Ambasadorul Marii Britanii în Republica Moldova

E.S. Farit MUHAMETCHIN
Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova

E.S. Signe BURGSTALLER
Ambasadorul Regatului Suediei în Republica Moldova

E.S. Johannes HAHN
Comisarul European pentru Politica de Vecinătate şi Negocierile de
Extindere

E.S. Dirk SCHUEBEL
Şeful Departamentului pentru Ţările Parteneriatului Estic în cadrul
Serviciului European pentru Acţiune Externă

E.S. Joseph DAUL
Preşedintele Partidului Popular European

E.S. Gianni PITTELLA
Preşedintele Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor

E.S. Syed KAMALL
Preşedintele Reformiştilor şi Conservatorilor Europeni

Informaţie de importantă majoră referitor la diversiunea contra statului Republicii Moldova care a avut ca scop subminarea securităţii naţionale şi economice a ţării prin devalizarea sistemului bancar autohton de miliarde de lei

Prin prezenta doresc să aduc la cunoştinţă, că eu, Mihail Gofman, expert titular al Comitetului restrâns de experţi privind evaluarea măsurilor de prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului de pe lângă Consiliul Europei (Comitetul MoneyVal), expert titular al Comitetului de monitorizare a Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţarea terorismului, expert afiliat organizaţiilor internaţionale non-guvernamentale de domeniu ca Grupul Egmont, Comitetul Euro-asiatic de tip FATF în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi şef-adjunct al Serviciului de prevenire şi combaterea spălării banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, începând cu luna august 2013 am fost şi sunt ţinta de exterminare prin diferite modalităţi de către un grup criminal, care continuă până în prezent, inclusiv a familiei mele şi rudelor apropiate.

Eu am fost concediat ilegal şi mişeleşte din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie (în continuare CNA) drept urmare a unor acţiuni de denigrare prin mass-media, tentative de iniţiere a dosarelor penale pe numele meu si a rudelor apropiate mie. Acţiunile sus-menţionate au avut drept scop de a mă intimida şi a stopa investigaţiile legate de delapidarea sumelor exorbitante din sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova (în special din Banca de Economii, Banca Socială, Unibank, etc), care au dus la devalizarea economiei ţării cu toate consecinţele de rigoare la ziua de astăzi.

Acţiunile în cauză, au fost organizate de un grup criminal de persoane din domeniul afacerilor, care sub acoperirea instituţiilor de stat, au preluat 68 la sută din sistemul bancar autohton, în special al preluării băncilor sistemice ale Republicii Moldova, iar executorii nemijlociţi prin care s-au realizat stoparea investigaţiilor, omiţând momentul oportun de recuperare a activelor. Referitor la furturile de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, acţiunile s-au efectuat prin intermediul persoanelor din cadrul CNA(executori fiind conducerea CNA, iar cei nemijlociţi au fost T. Gabura, T. Nicorici, A. Suhan), care sunt persoane de contact şi de rudenie cu unele persoane influente de la guvernarea actuală(fini, cumetri, afaceri comune).

Acţiunile mele, pretinse ca ilegale, invocate şi iniţiate de aceste persoane enumerate mai sus s-au soldat cu emiterea clasării proceselor penale iniţiate faţă de mine, iar verificările efectuate de Comisia Naţională de Integritate, Inspectoratul Fiscal de Stat, alte organe de control şi drept faţă de rudele mele(soţia, mama, fraţii şi altor rude apropiate mie s-au soldat cu încetarea procedurilor faţă de aceştia.

Apogeul la toate acţiunile respective s-a acutizat în luna august 2013, urmare a intensificării la elucidării, deconspirării preluării sistemului financiar-bancar în mărime de 68,0 la sută de unele cercuri criminale sub acoperirea unor persoane influente de la guvernare, şi, care sunt legate direct de activitatea mea profesională, la acel moment, în calitate de şef-adjunct al Serviciului Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor a Centrului Naţional Anticorupţie.

Aceeaşi situaţie se referă inclusiv şi la alţi experţi care au fost membri ai Grupului de lucru formată prin Dispoziţia Prim-ministrului Republicii Moldova Iurie Leancă din 12.08.2013 referitor la elucidarea situaţiei din sistemul financiar-bancar, in special furturile de la Banca de Economii, Banca Socială, Unibank etc.

Stranietatea care s-a petrecut ulterior cu aceşti membri ai Grupului de lucru a dus la concedierea lor, linşaţi prin mass-media autohtonă, intentarea dosarelor penale faţă de aceştia, iar unii au decedat în condiţii destul de stranii. Exemplul este decesul la 26.01.2015 cu monoxid de carbon a familiei Mihai Bolocan, care locuia în or. Chişinău, str. Studenţilor 3/10, care a fost şeful Direcţiei managementul continuităţii, securităţii activităţii informaţiei şi supraveghere în tehnologiile informaţionale a Băncii Naţionale a Moldovei. Oricărui specialist în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului îi este cunoscut, că această subdiviziune a Băncii Centrale vede on-line toate tranzacţiile interbancare naţionale şi internaţionale în regim imediat. Alt exemplu, este sinuciderea cu pistolul din dotare la 14.02.2015 a încasatorului Băncii de Economii la 14.02.2015, căruia i-a fost furat automobilul blindat în luna noiembrie 2014 destinat pentru transportarea arhivei Băncii de Economii, Banca Socială şi Unibank. Concedierea celorlalţi membri ai Grupului de lucru din diferite structuri ale statului prin invocarea trădării de patrie şi divulgarea informaţiilor, exemplul fiind colaboratorul Serviciului de Informaţie şi Securitate dl Gheorghiţă şi din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei.

Toate persoanele care s-au ocupat de sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova în această perioadă, după discuţii prealabile, erau disponibile să ofere informaţiile necesare cu condiţia asigurării protecţiei din partea statului şi familiilor acestora.

Cât priveşte persoana mea în calitate de expert titular în organele de lucru ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, activez în domeniul luptei contra spălării banilor şi finanţării terorismului, unde reprezint Republica Moldova din anul 1997 la aceste comitete de monitorizare, fiind reconfirmat prin ordinul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova nr. 1093-b-168 din 08 octombrie 2012, fac apel şi informez despre informaţia de importanţă majoră.

În baza dispoziţiei Prim-ministrului Republicii Moldova Iurie Leancă din 12.08.2013 şi solicitarea Procuraturii Generale nr. 202s din 08.08.2013 a fost instituit Grupul de lucru în componenţa experţilor din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor de Interne, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei referitoare la examinarea acţiunilor descrise în demersul Centrului Naţional Anticorupţie nr. 13/499s din 29.07.2013 privind starea de lucruri la BCA „Banca de Economii”.

Centrul Naţional Anticorupţie a delegat reprezentantul său în persoana mea – M. Gofman, în calitate şef-adjunct al Serviciului Prevenire şi combaterea spălării banilor şi expert guvernamental al Republicii Moldova la comitetele de monitorizare ale Comitetului de Miniştri al Consiliul Europei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Sarcina de bază a acestui grup de lucru a fost monitorizarea gradului de respectare a legislaţiei în procesul de administrare a patrimoniului statului în această instituţie financiară, care este principala bancă sistemică a ramurii bancare din Republica Moldova, unde se deserveau peste 2,0 milioane de conturi bancare ale persoanelor fizice şi juridice.

Astfel, în calitate de membru a Grupului de lucru, s-au ridicat toate documentele necesare s-au verificat procedurile ce au stat la baza emisiei suplimentare de acţiuni la “Banca de Economii” S.A.(în continuare BEM), în mărime de 16 110 544 unităţi de acţiuni nominative cu drept de vot, în valoarea nominală de 5 lei per acţiune, ceea ce constituie 80 552 720 lei.

Verificarea informaţiilor şi documentelor referitor la emisia în cauză, am constatat şi afirm cu toată responsabilitatea că procurarea acestui pachet de acţiuni de către un grup de interese dubioase în realitate nu a avut loc din considerente că prin scheme complexe au fost achitate tot cu activele Băncii de Economii.

Astfel, elucidând istoricul evenimentelor în cadrul verificărilor s-a constatat, că la 22 februarie 2013 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 16 prin care a fost constituită Comisia parlamentară de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acţiuni al statului, deţinut de „Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova.

Ulterior, la 21 iunie 2013, Parlamentul, a adoptat Hotărârea nr. 152 prin care s-a luat act de raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acţiuni al statului deţinut la „Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova.

Astfel, Comisia a înaintat trei recomandări de bază pentru o posibilă depăşire a situaţiei insuficienţei capitalului Băncii de Economii şi anume:
– Naţionalizarea Băncii de Economii;
– Cedarea controlului unui investitor privat cu menţinerea de către stat a pachetului de blocaj (cu acordul acţionarilor minoritari);
– Majorarea capitalului statutar al debitorilor BEM care au credite neperformante la BEM, cu scopul rambursării acestora.

La fel, prin Hotărârea menţionată a fost însărcinat Parlamentul, Guvernul şi Banca Naţională să întreprindă toate măsurile legale necesare în vederea redresării situaţiei la Banca de Economii.

Din materialele examinate s-a constatat că acţionarii minoritari ai S. A. „Banca de Economii” au propus o soluţie de redresare a situaţiei la această instituţie financiară, care a propus un program de reabilitare care includea:
– Emisiunea suplimentară de acţiuni fără participarea statului dar cu păstrarea pachetului de blocaj. Mărimea emisiei era circa de 80 552 720 lei;
– Acordarea din partea acţionarilor minoritari a unui credit subordonat Băncii în sumă de 600 mil. lei;
– Asigurarea acţionarilor minoritari cu dreptul de răscumpărare a gajului în sumă de cel puţin 300 mil. lei.

La solicitarea Ministerului Finanţelor, Comisia pentru desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice de pe lîngă Ministerul Economiei, a examinat, reieşind din competenţele legale, propunerile parvenite în vederea găsirii soluţiei optime pentru redresarea situaţiei la BEM.

În vederea găsirii unei soluţii optime au fost consultate opiniile reprezentanţilor Băncii de Economii, Băncii Naţionale a Moldovei, Ministerului Finanţelor care au remarcat situaţia financiară gravă de la bancă şi imposibilitatea statului de a interveni financiar în vederea majorării capitalului social din surse proprii.

Astfel, în temeiul prevederilor Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi Regulamentul concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008, luând act de raportul Comisiei parlamentare de anchetă şi Hotărârea Parlamentului referitor la BEM, disponibilitatea acţionarilor minoritari de a se implica activ în soluţionarea problemei, pentru a nu admite înregistrarea unui bilanţ negativ al capitalului social al băncii care ar fi dus la o criză de proporţii în întreg sistemul bancar, comisia nominalizată a acceptat propunerea de a efectua o emisie suplimentară închisă de acţiuni fără participarea statului cu păstrarea pachetului de blocaj, şi alte acţiuni urgente care se impuneau.

Astfel, la 12 iulie 2013 a avut loc Adunarea generală şi extraordinară a acţionarilor S. A. „Banca de Economii” la care şi s-a decis majorarea capitalului social al băncii prin efectuarea emisiunii suplimentare închise de acţiuni (16 110 544 unităţi în sumă de 80 552 720 lei), care urma a fi realizată în perioada de 07.08.2013 – 29.08.2013.

Bazându-se pe deciziile respective, reprezentanţii statului în consiliul de administrare a S. A. „Banca de Economii” au votat propunerea emisiei suplimentare de acţiuni, fără participarea statului dar cu păstrarea pachetului de blocaj, din start cunoscând faptul suspect al acestei tranzacţii.
Toate operaţiunile s-au efectuat sub supravegherea Băncii Naţionale şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare care au confirmat legalitatea procedurilor aplicate.

Aşa numita “emisia suplimentară” de acţiuni a avut loc în două etape, iar subscriitorii la emisia suplimentară de acţiuni au fost societăţile autohtone şi nerezidente, afiliate Grupului companiilor omului de afaceri cet. Ilan Shor: SRL „Calteco-Prim” în mărime de 3,7 mln. lei, SRL „Vladex Grup” în mărime de 3,8 mln. lei, compania „Tintel Project” LTD din Marea Britanie în mărime de 3,0 mln. lei, compania „Wall Trend Limited” din Marea Britanie în mărime de 3,5 mln. lei, compania „Garant Group” din Federaţia Rusă în mărime de 3,7 mln. lei, compania „Carmondean Development Limited” din Marea Britanie în mărime de 4,0 mln. lei, SA „Clasica Asigurări” din or. Chişinău în mărime de 2,2 mln. lei şi ICS „Sisteme Informaţionale Integrate” din or. Chişinău în mărime de 55,7 mln. lei respectiv.

Societăţile nominalizate, la rândul său, au primit mijloacele financiare în dolari SUA de la companiile „Ayden Mangement” LTD, „OWEN Trading” Limited, „Tintel Project” LTD, „Wall Trend Limited”, „Garant Group”, „Carmondean Development Limited” şi SA „Clasica Asigurări”, cu destinaţia de plată pentru emisia suplimentară de acţiuni în „Banca de Economii” S.A.

În cadrul investigaţiilor s-a stabilit, că companiile nerezidente nominalizate sunt afiliate aceluiaşi grup de companii ale cet. Ilan Shor.

La fel, la emisia suplimentară a acţiunilor „Băncii de Economii” au participat şi acţionari-persoane fizice, angajaţi ai băncii, în sumă totală nesemnificativă de 900,0 mii lei.

Astfel, la situaţia 15.10.2013 circa 80,5 mln. lei au fost plasate la contul de subscriere a valorilor mobiliare nr. 223450049880004 al „Banca de Economii” S.A..

Analiza informaţiilor primite suplimentar şi a datelor parvenite de la serviciile similare de peste hotare, s-a constatat o schema frauduloasă prin care se confirmă că emisia suplimentară de la Banca de Economii a fost mimată (a avut loc de jure şi nu de facto) şi a fost achitată prin scheme complexe şi utilizarea companiilor off-shore specificate prin intermediul Grupului companiilor cet. Ilan Shor, iar mijloacele financiare provin din contul activelor aceleiaşi “Banca de Economii” S.A.

Astfel, la 02 august curent, în conformitate cu procesul verbal al şedinţei Consiliului Băncii de Economii nr. 95 din 02.08.2013, la care au fost prezenţi majoritatea membrilor consiliului(persoanele afiliate Grupului Ilan Shor – S. Besarab, M. Covaci şi M. Hîncu), cu excepţia reprezentanţilor statului – A. Voronin şi E. Matveeva, ce a fost convocată cu privire la atragerea depozitului în valoare de 50,0 mln. dol. SUA cu o dobândă de 4,25 % la termen de la ICS „Sisteme Informaţionale Integrate”, fiind acceptat depozitul la termen de 12 luni cu rambursarea integrală la 03 august 2014.

Ca urmare, SRL „Sisteme Informaţionale Integrate” din or. Chişinău a majorat cota substanţială în capitalul social al „Banca de Economii” S.A. în mărimea sumei de 50,0 mln. dol. SUA fiind depozitate la contul special al băncii, suma parvenind la societatea moldovenească în calitate de împrumut extern de la compania „Региональная Финансовая Компания” din Federaţia Rusă.

Ulterior, prin dispoziţia Comitetului de administrare a activelor şi pasivelor a Băncii de Economii nr. 59 din 07.08.2013 au fost modificate condiţiile de acceptare în bancă a depozitelor la termen de 12 luni în valută străină, precum şi majorate dobânzile pentru depozitele care vor fi primite de la persoane fizice şi juridice.

În aceeaşi zi de 07.08.2013 au fost modificate prevederile contractului de depozit încheiat între SRL „Sisteme Informaţionale Integrate” şi BEM nr. 08-18/10 din 02.08.2013, care se referă la Dispoziţia nominalizată nr. 59 din 07.08.2013 cu indicarea achitării unei dobânzi de 5,0 % anual din suma de 50,0 mln. dol. SUA, precum şi modificarea privind acceptarea vărsămintelor suplimentare şi permiterea retragerii parţiale din cont cu condiţia menţinerii unui sold minim de 5,0 mln. dol. SUA.

Astfel, mijloacelor financiare depozitate, de către ICS „Sisteme Informaţionale Integrate”, după constituirea depozitului menţionat la 07.08.2013 au fost retrase de la contul de depozit la contul curent al ICS „Sisteme Informaţionale Integrate” a mijloacelor financiare treptat fiind transferate în adresa a două societăţi nerezidente „Armadale Business Service” LLP şi „Sunburough Industries” LP în conformitate cu prevederile contractelor semnate anterior şi a facturilor anexate cu specificarea destinaţiei plata pentru tehnică de calcul. De menţionat, că tehnica de calcul nu a mai parvenit în Republica Moldova nici până în prezent, iar suma de 50,0 mln. dol. SUA nu a fost rambursată în ţară.

În acest context, după recunoaşterea emisiei suplimentare de acţiuni la „Banca de Economii” S.A., SRL „Calteco-Prim”, SRL „Vladex Grup”, compania „Tintel Project” LTD, compania „Wall Trend Limited” şi compania „Carmondean Development Limited” primesc sumele de 9,2 mln. dol. SUA, 7,8 mln. dol. SUA, 11,7 mln. dol. SUA, 7,1 mln. dol. SUA şi 8,2 mln. dol. SUA respectiv, specificând destinaţia „plata împrumutului subordonat contractului nr. 1 din 10.10.2013.

Mijloacele financiare primite de societăţile nominalizate (50,0 mln. dol. SUA), au fost transferate în folosul societăţilor menţionate de către societăţile nerezidente OOO „СКИФ” şi „ТРАНСТУР”, ambele din Federaţia Rusă cu specificarea destinaţiei „împrumut”.

De reţinut faptul, că în conformitate cu datele furnizate de către serviciul similar din Letonia, privind nerezidentul „Armadale Business” LLP a fost identificat că dreptul de a gestiona contul bancar aparţine cet. Cojocaru Ion, a.n. 13.12.1951(şoferul personal a omului de afaceri Ilan Shor), iar mijloacele financiare transferate de către ICS „Sisteme Informaţionale Integrate” au fost ulterior transferate în adresa nerezidentului „Plus Operations” LTD înregistrată în Belize cu destinaţia restituirea investiţiilor, unde acelaşi cet. Cojocari Ion, care dispune de dreptul de a gestiona contul bancar.

Cu referire la „Sunburough Industries” LP, serviciul similar din Letonia la 16.10.2013 a informat că dreptul de a gestiona contul aparţine aceluiaşi cet. Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951. Mijloacele financiare primite de la ICS „Sistem Informaţionale Integrate” au fost transferate în adresa „Plus Operations” LTD din Belize cu specificarea destinaţiei restituirea investiţiilor.

Cu referire la compania „Dallington International Limited” persoana care dispune de dreptul de a gestiona contul bancar aparţine aceluiaşi cet. Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951, şi că mijloacele financiare transferate în adresa „Tintel Project” LTD provin din genul de activitate a companiei.

Serviciul Similar din Noua Zeelandă cu referire la societatea nerezidentă „Dalington International Limited” a informat, că societatea în cauză a fost înregistrată la 23.02.2011 de către holdingul „GT Group Limited” şi reprezentată de cet. Ian Taylor, care se ocupă cu prestarea serviciilor de deschidere şi menţinere a companiilor pentru persoane terţe.

Unic fondator al holdingului „GT Group Limited” este societatea „RSHRS Limited” cunoscută serviciului similar din Noua Zeelandă ca subiect a multiplelor solicitări din partea serviciilor similare altor state referitor la iniţierea verificărilor privind tranzacţiile suspecte. Circa 97 de solicitări de la serviciile similare din diferite ţări au fost adresate serviciului din Noua Zeelandă referitor la „GT Group Limited” pe perioada anilor 2006-2010.

Conform informaţiei parvenite de la serviciul similar din Noua Zeelandă se specifică, că aproximativ 73 de companii care au fost deschise de către compania neozeelandeză „GT Group Limited” au fost implicate în facilitarea crimelor de contrabandă de arme, fraude investiţionale, spălare de bani în multiple jurisdicţii din lume.

Serviciul similar din Letonia a informat cu referire la „Salvador Trade” LP a informat că persoana cu dreptul de semnătură este acelaşi cet. Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951, şi că mijloacele financiare transferate în adresa „Wall Trend” LTD provin din genul de activitate a companiei.

Cu referire la compania „Региональная Финансовая Компания”, Serviciul similar din Federaţia Rusă a informat că societatea a fost fondată la 08.06.2004 a cărui director este Galiperin Igor Evgheni, iar beneficiarul este OAO „Gazprombank”, a cărui fondator este OAO „Gazprom”.

Adiţional la solicitările adresate Serviciului similar din Letonia, privind urmărirea mijloacelor financiare transferate din adresa SA „Banca de Economii” am fost informaţi cu privire la destinaţia ulterioară a mijloacelor parvenite în contul bancar al „Plus Operations” LTD a cărui beneficiar efectiv este acelaşi cet. Cojocaru Ion şi care a fost închis la 24.09.2013.

La fel, mijloacele financiare parvenite din adresa „Armadalle Business Service” LLP în valoare de 9,2 mln. SUA şi 2,650 mln. SUA au fost transferate de către „Plus Operations” LTD după cum urmează: la 08.08.2013 – 995800 USD în adresa nerezidentului „Elma Union” LLP cu specificarea destinaţiei de investiţii, care a înregistrat anterior tranzacţii cu societăţile autohtone ca: „DUFREMOL”, „MELDAVA GROUP”, „ASIGROMEX”, „ALUTUS-COM”, „ALREDA PRO”, şi a primit mijloace financiare semnificative de la „Agenţia de Ştiri ”Novosti Moldova”, „Megasoft International”, „Lavima Impex”, cu specificarea diverselor destinaţii. Astfel, la 08 – 09.08.2013 – sumele de 4,6 mii dol. SUA şi 417,8 mii dol. SUA s-au transferat către „Panaroom Management” LLP cu specificarea destinaţiei de investiţii. Ultima companie a înregistrat tranzacţii cu astfel de societăţi, ca: „Infoton-Com”, „Confederaţia Naţională a Sindicatelor”, „Splot-Bi”, „Gramiville Limited”, „Voximar-Com” şi „Ghermivali” a cărui rulaj de intrări a constituit 28,1 mln. dol. SUA. Alte tranzacţii au fost efectuate la 08 – 09.08.2013 – sumele de 578,5 dol. SUA, de 266,9 mii dol. SUA s-au transferat către „Wang LEE” LP cu specificaţia destinaţiei de investiţii, la 09.08.2013 – sumele de 200,0 mii dol. SUA şi 145,1 mii dol. SUA au fost transferate către „Primoteks Import” LP cu specificarea destinaţiei de investiţii, la 09.08.2013 – suma de 500,5 mii dol. SUA a fost transferată către „Roldon Capital Corp.” cu specificarea destinaţiei de investiţii, la 09.08.2013 – suma convertită de 150,0 mii Euro a fost primită în numerar de pe contul bancar al cet. Cojocaru Ion cu specificarea destinaţiei de dividende.

Ca urmare, mijloacele financiare în mărime de 50 mln. Dol. SUA au fost luate de ICS „Sisteme Informaţionale Integrate” de la Banca de Economii pentru pseudoimportul de tehnică de calcul, care în Republica Moldova nu a mai parvenit. De menţionat faptul, că provenienţa mijloacelor băneşti nominalizată, la fel, aparţine Băncii de Economii, care a fost primită anterior de la companiile afiliate Grupului de companii ce aparţin omului de afaceri Ilan Shor.

Aceste companii sunt examinate în cadrul dosarului penal nr. 2012036645, pornit la 28 iunie 2012 conform elementelor componenţei de infracţiuni prevăzute la art. 239 alin. (2), lit.a) Cod penal, caracterizată prin acordarea unor credite SRL ”Valexchimp”, SRL ”Vlasco”, SRL ”AVG-Sistem”, SRL ”Meropa 2000”, SRL ”Braconi”, SRL ”Fuel”, SRL „Romanta plus”, SRL „Tivali com”, SRL „Verde Mondial”, SRL „Melogri”, SRL „Amtarex” şi SRL „Amtrax AV”, SRL”Megasoft International”, SRL”Asigromex”, SRL”Depozitmol”, SRL”Metal Trade Grup”, SRL ”Moldclassica International”, SRL”Dufremol”, SRL”Artbeton”, SRL”Alegor-Comerţ”, SRL”Ciomex prod”, SRL”Artbeton grup”, SRL”Proacvacom”, SRL”Oxiauto-Trans” şi SRL”Gladmed-com” cu încălcarea intenţionată a regulilor de creditare care a cauzat instituţiei financiare daune în proporţii deosebit de mari.

Actualmente, există Hotărîrea irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din 27.11.2014, cu privire la anularea emisiei suplimentare efectuată la BEM în valoare de 80,0 mln. lei din anul 2013 prin care a fost redusă cota statului din capitalul statutar al băncii de la 56 la sută până la 33,3 la sută.

Conform Hotărîrii Curţii Supreme de Justiţie Republica Moldova urmează să restituie aşa numitor investitori suma de 50,0 mln. dol. SUA(echivalent 80,0 mln. lei), care în realitate nu a existat (investiţia), iar organele de stat nu ştiu cum să execute o asemenea decizie judecătorească şi mimează o activitate de executare a acesteia.

De menţionat, că după preluarea frauduloasă a conducerii BEM, la situaţia din 01 noiembrie 2013, Grupa concentrată de companii a omului de afaceri Ilan Shor, a primit prin intermediul diferitor societăţi comerciale credite, perfectate sub forma a 140 de credite(deschise pe persoane afiliate sau fotbaliştii Clubului de Fotbal „Milsami” a cărui proprietar este acelaşi cet. Ilan Shor). Suma creditelor luate de aceste companii se ridică la valoarea totală exorbitantă de circa 3,0 miliarde lei, iar tipul de asigurare fiind calificat ca ireal şi suspect(drepturi de fidejusiune, cesionare, instrumente de datorie, acţiunile altor bănci, depozite bancare etc).

În afară de aceasta, la situaţia din 01 noiembrie 2013, în doar 2 luni de la preluarea frauduloasă a BEM, sistemul bancar autohton a fost devalizat cu încă o sumă totală de 3,9 miliarde lei prin intermediul băncilor afiliate cet. Ilan Shor, şi anume: BCA “Unibank” a plasat 98,9 la sută din plasările de capital în străinătate în Federaţia Rusă, BCA “Banca de Economii” – 95,3 la sută în Federaţia Rusă şi BCA “Banca Socială” – 84,0 la sută în Federaţia Rusă. Băncile autohtone BCA “Unibank”, BCA “Banca Socială”, BCA “Banca de Economii” şi BCA “Comerţbank” au plasat în băncile ruseşti 3,9 miliarde lei, dintre care: CJSC “Alef-Bank”(1,8 miliarde lei), CJSC “Metrobank”(822,7 mln. lei) şi CJSC “Gazprombank”(1,3 miliarde lei) respectiv. Mijloacele financiare de 3,9 miliarde lei au fost sustrase de la BEM.

În cadrul supravegherii activităţii Băncii de Economii S.A. în baza informaţiei prezentate cu privire la plasările interbancare, s-a constatat, că băncile autohtone nominalizate transferau în ultima zi gestionară a fiecărei luni mijloacele plasate în conturile Nostro şi la termen (la BCA „Unibank”, BCA „Banca Socială”, BCA „Comerţbank”, „Gazprombank” OJSC, ZAO „Alef-bank” şi ZAO „Metrobank) la conturile overnight. Ulterior, în prima zi gestionară a următoarei luni se efectuau tranzacţia inversă, adică mijloacele plasate la băncile menţionate fiind transferate corespunzător, la conturile Nostro şi la termen. Astfel, întrucât plasările overnight nu se supun clasificării, banca reflecta eronat mărimea capitalului. Ca urmare a celor constatate, prin scrisoarea nr.09-02114/112/3325 din 12.11.2013, BNM a atenţionat „Banca de Economii” asupra clasificării adecvate a tuturor plasărilor interbancare potrivit gradului de risc la momentul când acestea sunt reflectate în conturile de active – formarea reducerilor adecvate pentru pierderi aferente plasărilor la băncile sus-menţionate şi, totodată, reflectarea mărimii ajustate a capitalului normativ total în rapoartele zilnice prezentate la BNM.

Despre faptele date au fost informaţi în luna februarie anului 2014:

1. Preşedintele Republicii Moldova dl Nicolae Timofti
2. Prim-ministru al Republicii Moldova dl Iurie Leancă
3. Consiliul Suprem de Securitate dl Alexei Barbăneagră
4. Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova dl Igor Corman
5. Comisia parlamentară pentru Securitatea Naţională dl Ion Butmalai
6. Procurorul General dl Cornel Gurin
7. Şeful Grupului de lucru – A. Nichita, şeful Secţiei investigaţii financiar-economice a Procuraturii Generale care primea şi coordona de la ministerele nominalizate informaţiile pe activitatea S.A. „Banca de Economii”, inclusiv sistemul financiar-bancar pentru sistematizare, care a fost format prin Dispoziţia prim-ministrului Republicii Moldova din 12.08.2013.

După prezentarea acestei informaţii am fost învinuit la una din şedinţele operative din februarie ale conducerii CNA de faptul, că am dus în eroare conducerea ţării despre situaţia din sistemul bancar, în special ce ţine de activitatea Băncii de Economii, Unibank şi Banca Socială privind devalizarea sistemului bancar autohton şi am fost avertizat că voi răspunde pentru toate(Notă-raport pe 24 file).

Ulterior a urmat ziua 06 martie 2014, unde prin mass-media am fost linşat eu personal precum şi familia mea, mama, fraţii rudele apropiate, fiind o tentativă de a mă intimida şi stopa investigaţiile privind devalizarea sistemului financiar-bancar din Republica Moldova.

Alegerea zilei de 06 martie 2014 este una semnificativă şi nu întâmplătoare, şi anume ziua de naştere a omului de afacere Ilan Shor, care, de fapt, este şi ziua mea de naştere, fiind decisă concedierea mea cu data din urmă (încheierea conducerii CNA din 11.03.2014), cu toate că am fost solicitat să depun explicaţii pe faptul concedierii mele abia peste câteva zile.

Astfel, în cazul în care conducerea ţării şi instituţiile statului urma să adopte măsuri urgente de reprimare a devalizării sistemului financiar-bancar al Republicii Moldova şi stoparea furturilor la faza iniţială a miliardelor luate de Grupul de companii ale cet. Ilan Shor şi celor plecate în Federaţia Rusă, sunt sigur că se putea evita evenimentele ulterioare care au avut loc în sistemul bancar autohton, cu toate consecinţele economice şi sociale care au urmat.

Informaţia dată nu poate fi data publicităţii până când Republica Moldova nu va ieşi din captivitatea clanurilor criminale aflate la putere, în special a instituţiilor statului care trebuia să întreprindă măsurile de rigoare, şi urma să constituie parte componentă a investigaţiilor până când organele de drept vor fi independente.

În orice caz, am încă speranţa că va veni acel timp când informaţiile şi documentele de care dispun vor elucida multe aspecte ce ţin de delapidările şi furturile din sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova, care practic au afectat fiecare cetăţean al ţării.

PS. Mă bazez pe discreţia Dumneavoastră pe faptul menţinerii confidenţialităţii informaţiei prezentate pentru o anumită perioadă, înţelegând foarte bine că îmi pun în pericol securitatea familiei mele şi celor apropiaţi. Dar…, aşa nu se mai poate.

În cazul apariţiilor unor situaţii dubioase, toate actele, probele enumerate mai sus pot fi regăsite la instituţiile de stat. Totodată aduc la cunoştinţă ,că aceste acte, probe sînt intenţionat secretizate pentru a nu găsi răspunsuri apărute instantaneu legate de sistemul bancar existent la moment .

Cu respect,

Expert titular al Comitetului MoneyVal
de pe lângă Consiliul Europei în domeniul prevenirii
şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

Mihail Gofman

- Advertisement -spot_img

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Ultimele știri