16.1 C
Chișinău
luni, septembrie 27, 2021

Fărădelegile de la RED Union Fenosa, la cârma căreia s-a aflat Silvia Radu, ținute în secret de guvernanți // DOC EXCLUSIV

Must read

Comentarii recente

Privatizarea companiilor „RE Chişinău”, „RED Centru” şi ”RED Sud”, în anul 2000, s-a făcut cu abateri de la lege, iar contractele cu firma fondatoare din Spania, de prestare a serviciilor, au fost semnate fără un proces firesc de licitație. Sunt doar câteva dintre încălcările grave, depistate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, experții căreia au întocmit în 2013 un raport de activitate al întreprinderii „Red Union Fenosa” pentru perioada 2010-2012.

Documentul, în care se arată împrumuturi bancare în detrimentul companiei, contracte obscure cu diferite companii privind achizițiile publice la procurarea bunurilor și serviciilor destinate sectorului electroenergetic, a fost unul secret.

Experții ANRE au depistat abateri grave în perioada când la conducerea întreprinderii se afla Silvia Radu. Deşi activitatea furnizorului de energie a creat pierderi esențiale cetățenilor Republicii Moldova, nu a fost pornită nicio cauză penală. Raportul a fost dosit ani la rând, chiar dacă a fost efectuat într-o perioadă când la putere se afla Alianța pentru Integrare Europeană.

Chiar de la început, în raport este menționat faptul că evidența contabilă a „Red Union Fenosa” este făcută cu încălcari grave ale prevederilor Legii. Instituția a dus evidenţa contabilă conform planului de conturi spaniol şi în limba spaniolă, iar rapoartele financiare au fost întocmite conform Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor aprobat prin ordinul Ministerului de Finanțe din 25 decembrie 1997, fiind ignorată Legea contabilității, emisă pe 27 aprilie 2007. Din raportul efectuat de ANRE la întreprinderea condusă de Silvia Radu se constată că atât vânzările cât și costul acestora sunt în creștere, începând cu anul 2009. (DOCUMENT 2)Astfel, în 2010, vânzările întreprinderii RED Union Fenosa au crescut în raport cu anul 2009 cu 10,3%, în anul 2011 – cu 19,9 %, iar în 2012 – cu 39,0 %.

Din raportul ANRE rezultă că vânzările „ RED Union Fenosa” au crescut ca pe drojdii în perioada 2010 – 2012, în acest interval fiind majorat și preţul la energia electrică, cu 5,3%; 7,2% și 11%. Costul vânzărilor a crescut în anul 2012 cu 925,6 milioane lei. Astfel, în perioada verificată de ANRE, compania a fost una foarte profitabilă. În 2010, întreprinderea a înregistrat un venit net de 311,4 milioane de lei, în anul 2011 – 378,8 milioane de lei, iar în 2012 – 381,6 milioane de lei. Pe 1 ianuarie 2013, compania avea un profit nerepartizat de 584,9 milioane de lei.

Experții atestă și o creștere a volumului serviciilor prestate de „Red Union Fenosa” între anii 2010 – 2012, în raport cu anul 2009. Oricât ar părea de ciudat, în această perioada întreprinderea administrată de Silvia Radu a disponibilizat 607 persoane. În 2010 au fost concediați 127 de oameni, în 2011 – 86, iar în 2012 – 394 de angajați. În loc au fost luați la muncă 150 de oameni. (DOCUMENT 4) În urma optimizărilor, la bilanțul contabil al „RED Union Fenosa” numărul total al acestora a constituit 1221 de angajați, la 31 decembrie 2010. Peste doi ani, la aceeaşi dată – 979 de persoane. La fel de straniu este faptul că deși numărul personalului a scăzut în 2012 cu 242 de unități în raport cu 2010, cheltuielile pentru retribuirea muncii au crescut cu 4,3 milioane de lei, ajungând la cifra de 113,3 milioane. Dacă salariul unui angajat în sfera de producție a crescut cu 3,9% în raport cu 2010, atunci cel al unui angajat în administrația întreprinderii s-a majorat cu 9,7 %, ajungând la 16,8 mii de lei pe lună.

Alte încălcări depistate de ANRE la întreprinderea condusă în acea perioadă de Silvia Radu se referă la cheltuielile companiei, care sunt în mare parte atribuite muncii corpului administrativ. Cea mai mare parte a cheltuielilor o formează serviciile pentru Union Fenosa Internațional, prin prestarea serviciilor de management și cele de amortizarea Know-how. ANRE depistează că toate aceste cheltuieli sunt suportate din contul veniturilor activității reglementare, fără argumentarea acestora. Și asta în condițiile în care serviciile prestate de „Union Fenosa Internațional” constau, de fapt, doar în monitorizarea activității întreprinderii „Red Union Fenosa” şi nu în atribuirea plăţilor efectuate de aceasta pentru diferite servicii către compania-mamă.

O altă neregularitate gravă, asupra cărei a atras atenția ANRE este faptul că din contul veniturilor „Red Union Fenosa” a fost achitată şi arenda apartamentelor pentru reprezentanții de la Union Fenosa Internațional. Pe chiria acestora s-a achitat în 2010 – 908,8 mii de lei, în 2011 – 801,4 mii de lei, iar în 2012 – 785,6 mii de lei. În același timp, întreprinderea are la bilanț o casă procurată la începutul lui mai 2000 cu 7,1 milioane de lei, care nu era utilizată în momentul efectuării controlului ANRE. Anual, însă, pentru întreținerea acestui imobil erau cheltuiți bani din veniturile furnizorului energetic și din facturile achitate de consumatori, suma atingând, în total, 6,6 milioane de lei.

Conform proceselor verbale ale acționarilor, o parte din profitul pe anii 2010-2012 a fost repartizată pentru achitarea dividendelor. O altă parte a fost îndreptată spre dotarea rezervei legale. În raportul ANRE se arată că profitul nerepartizat la data de 31 decembrie 2012 constituie 584,9 milioane de lei. Acesta este câștigul net, pe care compania condusă de Silvia Radu l-a obținut în doar doi ani pe spatele moldovenilor, care au plătit cu regularitate facturile. Potrivit raportului, întreprinderea nu a băgat niciun leu, în perioada 2010-2012, în dezvoltarea întreprinderii.

La fel, potrivit raportului ANRE, s-a învestit mai puțin și în rețelele electrice de distribuție și în mijloacele alocate pentru extinderea acestora. Deși Legea nr. 124 din 23 decembrie 2009, cu privire la energia electrică, prevede că cheltuielile de extindere a rețelelor de distribuție le suportă operatorii, iar acestea se iau în calcul la stabilitea tarifelor pentru prețul la energie, în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu regulamentele elaborate și aprobate de ANRE, compania „Red Union Fenosa” a ridicat tarifele la energia electrică, în timp ce a investit mai puțin în reţelele electrice de distribuţie.

Datele prezentate în raportul ANRE relevă că în anul 2010, în rețelele electrice de distribuție au fost investite 206, 8 milioane de lei, în 2011 – 223, 2 milioane, iar în anul 2012 – 213,3 milioane de lei. Dar de fiecare dată, investițiile la acest capitol nu au fost îndeplinite, în anul 2010 – cu 5,6 milioane de lei, în 2011 – cu 5, 5 milioane de lei iar în 2012 – cu 31,7 milioane de lei.

De asemenea, Agenția Națională de Reglementare în Energetică a descoperit în urma controlului efectuat la „Red Union Fenosa” că întreprinderea nu a asigurat condiţii egale la examinarea solicitărilor de extindere a reţelelor electrice necesare pentru a fi incluse în planurile de investiţii anuale. Deşi în 2011 au parvenit 263 de solicitări de extindere a reţelelor electrice şi îndestularea lor în planul de investiţii la un buget de 57,3 milioane de lei, au fost acceptate 25,4 milioane de lei. În planul de investiţii nu au fost incluşi 120 de solicitanţi din 263, suma neacceptată fiind de 31,9 milioane de lei, iar 27 de solicitanţi din 120 aveau deja lucrări efectuate de la 50% până la 100 % şi necesitau un buget de 7,8 milioane de lei. În anul 2012 se atestă aceeaşi situaţie. Din 291 de solicitări de extindere, la un buget de 63,5 milioane de lei, a fost acceptată suma de 30,2 milioane de lei. N-au fost incluși în planul de investiții 145 de solicitanți, dintre care 30 aveau deja lucrări efectuate de până la 92% și necesitau un buget de 5,4 milioane de lei. Administrația Red Union Fenosa nu a putut explica de ce a ales ofertele neavantajoase pentru companie și de ce au fost incluse în planul de investiții solicitările agenților economici, care aveau lucrările efectuate de la 10% la 35%.

În anul 2010 a fost acceptată solicitarea primăriei Tohatin, care avea lucrări efectuate la 10% la un buget de 252,50 mii de lei, a primăriei Drojdieni, cu 35% la un buget de 104,2i mii de lei, a primăriei Buțeni, cu 35% la un buget de 109,70 mii de lei. În 2011 a fost acceptată solicitarea primăriei Vatra, care avea lucrări efectuate la doar 15% la un buget de 213,0 mii de lei, a primăriei Drăsliceni, cu 14% la un buget de 242,0 mii de lei, a primăriei Pașcani, cu 25% la un buget de 232,0 mii de lei. În 2012, Red Union Fenosa a dat curs solicitării primăriei Budești, care avea lucrări efectuate în proporție de 30%, la un buget de 480.29 mii de lei.

Astfel au fost încălcate prevederile Regulamentului cu privire la extinderea rețelelor de distribuție, aprobat prin Hotărârea ANRE din 19 mai 2003, care prevede că unitatea de distribuție poate urgenta extinderea rețelei de distribuție înainte de termenul stabilit, în cazul când cel puțin 50% din potențailii consumatori au solicitat acest lucru.

ANRE a descoperit că în perioada 2010- 2012, întreprinderea Red Union Fenosa a înregistrat ilegal rețelele transmise acesteia cu titlul gratuit de către agenții economici și instituțiile publice în suma totală de 115 milioane de lei. Cu alte cuvinte, compania condusă de Silvia Radu a preluat în mod abuziv în proprietate rețelele electrice de la agenți economici, persoane fizice și instituții de stat, care le-au construit din bani proprii sau bugetari.

Compania a introdus condiții neprevăzute de lege și i-a obligat pe proprietari să cedeze rețelele de electricitate, încălcând legea din 23 decembrie 2009 și cea din din 17 septembrie 1998, cu privire la energia electrică, care nu preved preluarea patrimoniului cu titlu gratuit de la persoane terțe, iar agenții economici și persoanele fizice nu pot fi obligate să cedeze gratuit rețelele electrice. Deși, în majoritatea cazurilor prelua în mod abuziv în proprietate rețelele electrice, „Red Union Fenosa” a procedat altfel cu firma de construcții „Glorinal”, în spatele căreia ar fi actualul lider PD, Vladimir Plahotniuc, și fiul fostului președinte Vladimir Voronin, Oleg. Lucrările de extindere a rețelelor electrice, valoarea cărora a fost majorată cu 3,4 milioane de lei din contul includerii costurilor lucrărilor de construcție a liniilor electrice interne și celor al lucrărilor de reamplasare a rețelelor electrice existente, urmau să fie suportate de „Glorinal”.

Astfel, contrar practicii stabilite de către întreprindere, de a-i condiționa pe agenții economici să transmită gratuit în gestiunea Red Union Fenosa rețelele electrice construite din resurse proprii, furnizorul electric a făcut de această dată o excepție și a cumpărat rețelele electrice ale antreprenorilor „Glorinal” și „Dansicons” cu 6,4 milioane şi, respectiv, 6,2 milioane de lei. De precizat că tranzacțiile s-au efectuat chiar dacă administratorii celor două companii nu au putut confirma sursele de finanțare a lucrărilor de construcție a blocurilor locative, inclusiv a rețelelor electrice.

Contrar regulamentelor pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, aprobate de Consiliul de administrație al ANRE pe 4 decembrie 2008 și pe 15 decembrie 2010, potrivit cărora: „Lucrările de proiectare, de montare şi de recepţionare a instalaţiilor de utilizare şi de racordare, precum și cele de extindere sau de modificare a acestora se efectuează cu respectarea documentelor normativ-tehnice obligatorii, cheltuielile fiind suportate integral de către consumatorul final”.

„Red Union Fenosa” a contractat şi a achitat în folosul firmei „Glorinal” lucrările de construcţie a liniilor electrice interne şi lucrările de reamplasare a reţelelor electrice existenţe. La întrebarea DE CE au fost privelegiate companiile „Glorinal” şi „Dansicons” este un singur răspuns – pentru că acestea sunt controlate de persoane la vârf.

Agentia Natională pentru Reglementare în Energetică a mai constatat că valoarea recuperată pentru pachetul de acţiuni procurat de către fondatorul „Red Union Fenosa” a depăşit de 2,9 ori valoarea acestuia. Amintim că în anul 2000, când „RE Chişinău”, „RED Centru” şi „RED Sud” au fost achiziționate de către investitorul Union Fenosa International, fondurile fixe ale celor trei companii erau de 53,8 milioane de dolari.

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare însă, „Union Fenosa International” a achitat pentru pachetele de acțiuni ale celor trei furnizori de energie electrică numai 27,3 milioane de dolari, adică doar 50,7 % din valoarea lor la momentul privatizării. În 2002, valoarea acestor active a crescut până la 98,7 milioane de dolari. Cifra a fost stabilită în urma unei reevaluări efectuată de Union Fenosa Internațional. Mai apoi, în perioada 2003-2006, valoarea activelor a crescut până la 113,9 milioane de dolari. În numai 4 ani, „Union Fenosa International” a reușit să-și recupereze banii cheltuiți pentru cele trei întreprinderi. În așa mod, compania „Union Fenosa Internațional” din Spania și-a întors banii cheltuiți pe pachetul de acțiuni, toate investițiile și cheltuielile, pe seama moldovenilor care au plătit facturile pentru energia electrică, cheltuieli, care precizăm, nu țin de activitatea companiei RED Union Fenosa de la Chișinău, cea cu care consumatorii au contract direct de livrare și procurare a energiei electrice.

Despre ilegalitățile comise la privatizarea „RE Chişinău”, „RED Centru” şi „RED Sud” a vorbit în aprilie 2002 și Curtea de Conturi. Instituţia a constatat că activele reţelelor electrice Chişinău, Centru şi Nord s-au micșorat din momentul acționării, 1 octombrie 1997 până în cel al privatizării, de la un miliard 459,2 milioane de lei până la 167 milioane de lei. Și asta numai din cauza că administrația fostului minister al Privatizării și Administrației Proprietății de Stat și fostul Departament al Privatizării, nu a controlat activitatea întreprinderilor la care statul deținea pachetul de control, se specifică în hotărârea Curții de Conturi din 29 aprilie 2002.

Gestionarea dezastruoasă a companiilor enunțate a condus la pierderi, la o situație financiară deplorabilă în momentul privatizării. Acest lucru a făcut ca pachetele de acțiuni să fie vândute la prețuri derizorii. Conform unui audit efectuat de firma „PRICE WATER-HOUSE COOPS”, din volumul obligatoriu pentru investiţii de 158,2 milioane de lei, „Union Fenosa” şi-a onorat angajamentele asumate în mărime de numai 69,4 milioane de lei. Potrivit aceluiași audit, „Union Fenosa” a acordat asistenţă financiară RED-urilor, prin intermediul unui împrumut convertit de 35,0 milioane de dolari. Comisia de concurs pentru privatizarea întreprinderilor din sectorul electroenergetic, creată printr-o hotărâre a guvernului din 7 iunie 2001, a acceptat aceasta asistență financiară de 440 de milioane de lei ca investiții efectuate în contul angajamentelor obligatorii ale investitorului. Prin această decizie, în locul investițiilor necesare pentru reutilarea tehnică a rețelelor de distribuție, prevăzut de programul de investitii obligatorii, au fost acceptate un șir de cheltuieli ce nu țin direct de funcționarea rețelelor: 3,5 milioane de lei au fost cheltuite pe procurarea autovehiculelor, 41,0 milioane de lei – pentru procurarea imobilului, mobilei, telefoanelor mobile, celelalte cheltuieli (obiecte de uz casnic, ceasuri, cărți, casete audio/video) au costat 12,0 milioane de lei. În total, suma cheltuielilor neprevăzute s-a ridicat la 329 milioane de lei.

Curtea de Conturi mai constată că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pornind de la condițiile contractului de vânzare-cumpărare, acceptat de Comisia pentru supravegherea procesului de privatizare a complexului energetic, a permis RED-urilor ajunse în posesia UNION FENOSA ridicarea tarifelor pentru consumatorii de energie electrică, inițial de la 50 până la 65 de bani, iar ulterior – până la 68 de bani pentru 1 kWh. Curtea de Conturi a considerat această majorare în lipsa unei analize profunde a cheltuielilor reale de cumpărare, transportare și distribuire a anergiei electrice. Pentru argumentarea necesității creșterii tarifului la energia electrică ANRE a acceptat date denaturate privind cheltuielile reale luate ca bază la calcularea tarifelor. Potrivit Curții de Conturi, modificarea ridicării tarifelor prevăzute de contractul de vânzare-cumpărare semnat de Departamentul Privatizării cu „UNION FENOSA” este incorectă, deoarece toate cele 13 anexe la acest contract prezintă niște foi curate, semnate de ambele părți. Materialele controlului privind încălcările comise la privatizarea pachetelor de acțiuni ale statului și stabilirea tarifelor la energia electrică de către ANRE au fost transmise atunci spre examinare Parlamentului, Președinției și Procuraturii Generale.

„RED Union Fenosa” nu a aplicat în perioada când la cârma companiei se afla Silvia Radu nici prevederile legale ce țin de achizițiile publice la procurarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor destinate sectorului electroenergetic.

În perioada 2010 – 2012 achiziția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor se efectua conform unor proceduri interne, care prevăd selectarea agenților economici din numărul celor incluși în catalogul întreprinderii, fapt care limitează din start dreptul altor doritori de a participa la concurs. În perioada verificată de ANRE, achizițiile de bunuri și servicii au fost efectuate prin negocieri directe la care au participat unii și aceeași agenți economici, incluși în catalogul întreprinderii. Din cauza lipsei de transparență, mai mulți antreprenor nu au putut participa la concursurile organizate, chiar dacă aveau oferte mai avantajoase, din punct de vedere al prețului și calității.

Pentru a face o paralelă, metodele practicate la RED UNION FENOSA au fost implementate şi la Primăria municipiului Chişinău. Contractul de aproape 2 milioane de lei pentru covorul de flori din fața Catedralei, pe care Silvia Radu spune că l-a făcut cadou cetățenilor, a fost negociat direct cu firma „Decor Bureau” pe motiv că licitația anunțată nu ar fi avut loc din cauza lipsei ofertelor. Pe site-ul Agenției Achiziții Publice este indicat, însă, că la licitația organizată de „Asociația de Gospodărie a Spațiilor Verzi” au participat, totuși, 4 companii.

Una dintre cele mai grave încălcări și abateri de la lege, ANRE a înregistrat-o la semnarea unor contracte de prestare servicii cu unele companii-căpușă. Întreprinderea Red Union Fenosa, la cârma căreia se afla Silvia Radu, a achitat în perioada 2010 -2012 pentru serviciile de Pază și Protecție în folosul companiei „Media Securitate” 10,2 milioane de lei. (DOCUMENT 19) Costurile achitate pentru servicii includ și serviciile unui bodyguard contractat pentru paza personală a Silviei Radu. Omul a ridicat pe parcursul a doi ani 450 de mii de lei. O altă firmă, „Media monitoring”, a fost câştigătoare a dreptului de a presta servicii de monitorizare, întreținere și instalare a sistemelor de securitate. Compania face parte din rețeaua „Media Securitate Grup”, care se ocupa de paza administratoarei RED Union Fenosa, Silvia Radu, și sunt înregistrate pe una și aceeași adresă de oficiu.

În perioada supusă verificării, „RED Union Fenosa a beneficiat de servicii de comunicaţii internaţionale contractate cu persoane terţe, fără a avea acordul ANRE. În total, în perioada 2010 -2012, RED Union Fenosa a achitat 2,4 milioane de lei pentru legătura corporativă cu sediul central al Union Fenosa din Madrid, iar pentru „serviciile profesionale” – 79 milioane de lei. „RED Union Fenosa” a mai contractat servicii cu caracter informatic şi cu alte întreprinderi, care fac parte din Grupul Gas Natural Fenosa. Compania a încheiat în ianuarie 2011, la Madrid, un contract „Gas Natural Informatica” Spania, în urma căruia a achitat companiei spaniole 5,7 milioane de lei. ANRE a tras concluzia că aceste cheltuieli nu au fost justificate, iar serviciile prestate de compania spaniolă nu au fost materializate. Tot pentru servicii de dezvoltare a sistemelor informaționale, „RED Union Fenosa” a prelungit relaţiile contractuale cu „INDRA SISTEMAS” Spania şi „INDRA SISTEME” Moldova. Selectarea şi semnarea contractelor cu aceste doua întreprinderi s-a efectuat netransparent, fără a fi organizate licitaţii sau concursuri publice. Important de precizat aici este faptul că aceste două întreprinderi sunt interdependente una de alta. „INDRA SISTEMAS” Spania este fondatorul „INDRA SISTEME” Moldova. În perioada 2010 – 2012, Union Fenosa a achitat în folosul „INDRA SISTEMAS” Spania 15,1 milioane de lei.

Cât privește relaţiile contractuale ale RED Union Fenosa cu „INDRA SISTEME” Moldova, iniţiate începând cu anul 2000, acestea vin în contradicţie cu prevederile legii din 1997 „Privind societăţile pe acţiuni”. Mai departe urmează un detaliu și mai important, compania „INDRA SISTEME” Moldova o are în calitate de fondator, începând cu data creării, 21 aprilie 2000, şi până pe 10 august 2001, pe nimeni alta decât, angajata RED Union Fenosa, Silvia Radu, cu o cotă de asociere de 100%. În asemenea împrejurări, Silvia Radu îşi deschide o companie-căpușă, care semnează contracte de prestare a serviciilor cu compania la care lucrează. iar banii achitați de „RED Union Fenosa” ajung în buzunarul ei prin intermediul celeilalte companii „INDRA SISTEME” Moldova, la care este fondatoare. Ca să nu dea prea mult de bănuit, totuși, începând cu 10 august 2001, este schimbat fondatorul, acesta devenind întreprinderea „Soluziona International Servicios Profesionales” din Spania, Silvia Radu figurând din aprilie 2000 până în septembrie 2005 în calitate de administrator al întreprinderii „INDRA SISTEME” Moldova. Al doilea administrator al „INDRA SISTEME” Moldova în aceeași perioadă este și Ignacio Ibarra, președinte al Consiliului de administrație al întreprinderii RED Union Fenosa. Din 2008 până în 2012, RED Union Fenosa a achitat în folosul „INDRA SISTEME” 30 milioane de lei. Organigrama RED Union Fenosa include Direcția Sisteme Informaționale, unde sunt trei responsabili de serviciile de dezvoltare și întreținere a sistemelor operative și 16 persoane cu funcții de inginer programator, care urmau să îndeplinească toate obligațiile legate de întreținerea și dezvoltarea sistemelor informaționale ale întreprinderii, dar Silvia Radu a preferat ca din veniturile acumulate de pe urma plăţilor la facturi să ajungă în conturile companiei personale „INDRA SISTEME”.

ANRE nu a găsit motivate costurile de citire și colectare a indicațiilor aparatelor de măsurare a energiei electrice, instalate la locurile de consum ale abonaților. Acestea nu au întrunit principiile de eficiență maximă la costuri minime. În perioada 2010-2012, măsurarea se făcea prin intermediul a trei agenți economici: PRO SERVICE COM, BINASTRO COM și PARMI GRUP Acestea dețin contracte semnate cu RED Union Fenosa începând cu anul 2007 și sunt incluse în registrul intern al furnizorului de electricitate, fapt ce le permite să negocieze direct cu administrația RED Union Fenosa. Ca și în cazurile descrise mai sus, companiile au fost selectate fără concurs, fără a asigura executarea principiilor de obținere a unor costuri minime și o eficiență maximă. De asemenea, acești agenți economici nu-și pot justifica prin documente cheltuielile salariale, cele pentru arenda și întreținerea transportului, pentru procurarea combustibilului și arenda oficiilor. Potrivit raportului ANRE, în perioada 2010 – 2012, RED Union Fenosa a achitat pentru servicii de citire și colectare a indicațiilor aparatelor de măsurare a energiei electrice 50 de milioane de lei, inclusiv, 6,5 milioane de lei cheltuieli, care nu au fost necesare.

În raportul ANRE se mai spune că în perioada 2010-2012, „RED Union Fenosa” a luat împrumuturi la condiții ineficiente. Soldul creditelor contractate pentru finanțarea planului de investiții era în ianuarie 2010 de 75,0 de milioane de dolari. Soldul împrumuturilor acordate de către BERD a fost de 35 milioane de dolari, care au fost contractate cu diferite rate ale dobânzii:

Abaterile depistate în perioada 2010-2012 la „RED Union Fenosa”, când în fruntea acestei companii de afla Silvia Radu, demonstrează un management dezastruos în raport cu interesele statului și ale cetățenilor care plătesc facturile la energia electrică, consideră experții ANRE.

Precizăm că în cadrul unor audieri publice pe marginea Raportului de audit extern asupra calculelor noilor tarife la energia electrică, care au avut loc în 2015, Silvia Radu, pe atunci președinte al RED Union Fenosa, a mințit spunând că ea nu a auzit despre raportul ANRE, asta, deși, se știe, că astfel de controale nu pot avea loc, fără înștiințarea administrației companiei.

Instituțiile responsabile nu s-au autosesizat pentru a investiga abaterile semnalate. Motivele par să se developeze în contextul ultimelor evenimente politice de la Chişinău. Potrivit declarației de avere, pentru anii 2014- 2015, Silvia Radu a ridicat un salariu de peste 10 milioane de lei, adică 430 de mii de lei pe lună, bani formați din plata chitanțelor la curentul electric. (DOCUMENT CEC) Pentru comparație: un profesor din învățământul general primește în medie 3 mii 200 de lei, lunar. Salariul doar pentru o lună a Silviei Radu la „Union Fenosa” era echivalent cu salariul unui profesor pentru 10 ani.

Deși se insistă pe ideea că Silvia Radu este un candidat independent pentru Primăria Chișinău, aceasta este susținută în campanie de partidul PD și Vlad Plahotniuc, care i-au pus la dispozițiile toate resursele administrative, instituțiile statului și holdingul media.

Sursa:jurnal.md

- Advertisement -spot_img

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Ultimele știri