cenzura 1ONG-urile de media dezaprobă secretomania și graba de care au dat dovadă legiuitorii la elaborarea și la înregistrarea ca inițiativă legislativă a unor noi modificări la Codul audiovizualului și la legea cu privire la libertatea de exprimare.

Considerăm inadmisibile încercările de a îmbunătăți o lege prin încălcarea altei legi, or, în cazul dat, au fost ignorate prevederile Legii nr. 239 privind transparența în procesul decizional.
Împărtășim preocupările parlamentarilor pentru suveranitatea reală a spațiului informațional național și pentru respectarea demnității umane. În același rând, constatăm cu maximă îngrijorare că noua inițiativă legislativă conține stipulări care, fiind adoptate, ar pune în mare pericol atât libertatea presei, cât și libertatea de exprimare. Facem referință, în principal, la propunerea de a introduce articolul 6 prim în Codul audiovizualului.

Atragem atenția autorilor proiectului și asupra necesității de a defini cu exactitate criterii care ar constata că programele transmise/retransmise cad sub incidența alin. (2) din Articolul 7 prim. Altfel, prevederea în cauză, devenită normă legală, ar lăsa loc enorm pentru interpretări și abuzuri, și ar putea genera procese de judecată interminabile.

Luând în calcul natura extrem de sensibilă a problemelor vizate în proiectul de lege, solicităm să fie organizate și desfășurate suficiente dezbateri publice pentru a identifica soluțiile ce ar conferi viitoarelor prevederi juridice coerență și caracter profund democratic, iar procesul de dezbatere publică a acestor modificări să nu fie mimat, prin consultarea formală a unor ONG-uri de media inactive, afiliate politic sau care reprezintă interese politice.

Asociația Presei Electronice

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația Presei Independente

Centrul de Investigații Jurnalistice

Asociația Telejurnaliștilor Independenți

Centrul “Acces-Info”

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”

Asociația “Promo-LEX”

Centrul de tineret “Piligrim-Demo”

Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS

Centrul Național al Tineretului din Moldova

Asociația pentru dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO

Sursa:media-azi.md

(94 accesari)