30.2 C
Chișinău
luni, 27 iunie, 2022

Cum deputaţii au lăsat pensionarii şi invalizii fără scutiri la impozitul pe imobil

Must read

Comentarii recente

Politica bugetar-fiscală reprezintă unul din cele mai complexe documente adoptate anual cu impact semnificativ asupra companiilor şi populaţiei. Din acest motiv, de multe ori modificările aduse, fie prin lobarea unor interese sau urmare a unor omisiuni şi calcule greşite, pot provoca efecte negative asupra unor categorii de contribuabili.

Este şi cazul unei modificări în politica bugetar-fiscală pentru anul 2017 prin care mai multe categorii de cetăţeni din pături social-vulnerabile, precum pensionari sau invalizi au fost privaţi de dreptul la scutiri la impozitul pe bunurile imobiliare.

Deputaţii şi Guvernul au creat problema şi acum vor să o soluţioneze

După un an de zile, atât un grup de deputaţi din Parlament, cât şi Guvernul au conştientizat greşeala şi încearcă să o repare. Mai ales că vin alegerile parlamentare şi vor avea nevoie să arate că au grijă de cei nevoiaşi, scrie Mold-Street.

Modalitatea de soluţionare a problemei este însă diferită. În consecinţă, în decurs de două luni de zile, deputaţii au înregistrat două iniţiative asupra aceluiaşi articol din Codul Fiscal (art. 283). Pe de altă parte, CNA are rezerve asupra unor potenţiale riscuri de corupţie cevin de la aceste iniţiative.

Din nota informativă la iniţiativa deputaţilor putem desprinde că conform prevederilor art. 283 alin. 2 al Codului fiscal în vigoare pînă la 1 ianuarie 2017, categoriile de persoane indicate la alin 1 lit h)-l) au beneficiat de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru terenurile pe care este amplasat fondul de locuinţe, pentru loturile de pe lîngă locul de trai (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale (APL) ca loturi de pe lîngă locul de trai şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan), precum şi pentru bunurile imobiliare (clădiri, construcţii, apartamente) de pe acestea în limita costului imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reşedinţă) de pînă la 30 mii lei.

Fără evaluare nu beneficiază de scutire

Aceeaşi deputaţi au votat acum un an Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 (politica bugetar-fiscală pentru anul 2017!), prin care scutirea se aplică doar bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) evaluate de organele cadastrale în scopul impozitării.

Totodată, scutirea de plată a impozitului funciar în cazul terenurilor atribuite fondurilor de locuinţe, loturilor de pe lîngă locul de trai şi terenurilor atribuite de către autorităţile APL ca loturi de pe lîngă case şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, nu poate fi aplicată, deoarece acestea nu sunt evaluate şi lipseşte baza de aplicare a scutirii.

Este de menţionat că categoriile de persoane indicate la acest articol se referă la persoanele de vârstă pensionară, invalizii, participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl precum şi familiilor acestora.

Astfel, în urma modificărilor legislative, din anul 2017 pentru persoanele menţionate mai sus „care deţin în proprietate terenuri pe care este amplasat fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă casă şi/sau terenuri atribuite de către autorităţile APL ca loturi de pe lîngă case şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri din intravilan, nu poate fi aplicată scutirea la plata impozitului funciar”.

Respectiv, persoanele indicate nu pot beneficia de scutire la plata impozitului funciar pentru bunurile imobile menţionate, deoarece acestea nu au fost evaluate de organele cadastrale.

Prima iniţiativă a deputaţilor 

Prima iniţiativă legislativă din partea deputaţilor pe acest subiect a fost depusă la 13 septembrie 2017 de preşedintele Comisiei agricultură şi industrie alimentară, Ion Balan, proiectul fiind semnat practic de toţi membrii comisiei parlamentare date, indiferent de apartenenţa politică a acestora.

Astfel, prima tentativă de modificare a art.283 din CF presupunea că categoriile de persoane indicate la alin.(1) lit.h)–l), pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa acestuia – reşedinţa), beneficiază de scutiri la plata:

  • impozitului funciar pentru terenurile, pe care este amplasat fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă locul de trai şi terenurile atribuite de către APL ca loturi de pe lîngă locul de trai şi distribuite în extarvilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
  • impozitului pe bunurile imobiliare – în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reşedinţă), stabilite de APL.

De asemenea, prin derogare de la alin.(2), pînă la stabilirea de către APL a scutirii de plata impozitului funciar/impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor indicate la alin.(1) lit.h)–l) li se acordă această scutiri la plata:

  • impozitului funciar pentru terenurile, pe care este amplasat fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă locul de trai şi terenurile atribuite de către autorităţile APL ca loturi de pe lîngă locul de trai şi distribuite în extarvilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
  • impozitului pe bunurile imobiliare – în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reşedinţă).

De asemenea, deputaţii propun ca aceste prevederi să fie aplicate începînd cu perioada fiscală 2017.

Guvernul susţine că problema este rezolvată!

În şedinţa de Guvern din 11 octombrie, iniţiativa a primit aviz negativ, însă nu pentru că executivul s-ar opune, ci pentru că „problema respectivă a fost soluţionată” prin promovarea unei modificări similare în politica bugetar-fiscală pentru anul 2018.

Ministerul Finanţelor avea în vedere faptul că în politica bugetar-fiscală aprobată de Guvern la 4 octombrie este inclusă şi prevederea, potrivit căreia categoriile de persoane indicate în articolul cu pricina din Codul fiscal beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare „şi pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale pe care este amplasat fondul de locuinţe, pentru loturile de pe lîngă locul de trai (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile APL ca loturi de pe lîngă locul de trai şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)”.

Deputaţii insistă pe punerea în aplicare a propunerii din anul 2017

Însă avizul dat de Guvern pare să fi fost nesatisfăcător pentru autorii proiectului, mai ales că în acesta nu este nimic expus despre posibilitatea punerii în aplicare a proiectului din anul 2017 şi la 17 octombrie deputaţii comisiei agricultură şi industrie alimentară au mai înaintat o iniţiativă pe acelaşi subiect care prevde că categoriile de persoane indicate la art. 283, alin.(1) lit.h)-l) din Codul fiscal, pentru obiectele impunerii, unde aceştea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului – reşedinţa), beneficiază de scutiri la plata impozitului pentru bunurile imobiliare, pentru următoarele categorii de bunuri:

  • pentru terenurile, pe care este amplasat fondul de locuinţe, loturile de pământ de pe lângă casă şi grădini, indiferent dacă au fost sau nu evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
  • pentru bunul imobil unde aceştia şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa acestuia – reşedinţa), în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

De asemnea, autorii mai propun ca prin derogare de la prevederile alin. 7 1.1 al CF, art 1 din prezenta lege se aplică începînd cu perioaa fiscală 2017. Or, articolul dat din Codul fiscal care vizează stabilirea, modificarea şi anularea impozitelor şi taxelor de stat şi locale stipulează că „modificările şi/sau completările prezentului cod şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului Fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Însă şi de această dată avizul Guvernului de la şedinţa din 21 noiembrie a fost unul negativ, fiind menţionate aceleaşi argumente trase la indigo ca şi în avizul din 11 octombrie şi concluzia că „problema respectivă a fost soluţionată” prin propunerea din politica bugetar-fiscală menţionată mai sus.

Comisia agricultură pune condiţii la politica bugetar-fiscală

Totuşi, pentru autorii proiectului adoptarea acestuia pare principială, iar pentru aceasta sunt dispuşi să aplice tot instrumentariul legislativ de care dispun.

Astfel, la înaintarea de către Guvern a politicii bugetar-fiscale în Parlament, deputaţii comisiei agricultură şi industrie alimentară, care sunt şi autorii proiectului ce vizează art. 283 din CF, au acordat un aviz pozitiv, însă doar „cu condiţia comasării ulterioare a acestuia cu proiectul de lege pentru modificarea alineatului (2) al art. 283 di Codul fiscal, nr. 318 din 17.10.2017”.

CNA: se promovează aducerea în cadrul legal a unor construcţii neautorizate

Însă pe lîngă acest ping-pong între deputaţii comisiei agricultură şi Guvern, CNA relevă în expertiza anticorupţie mai multe riscuri potenţiale de corupţie în iniţiativa legislativă.

Potrivit experţilor CNA, proiectul promovează în aparenţă interesele persoanelor care cad sub incidenţa art.283 alin.(1) lit.h)-l) şi alin.(2) Cod fiscal al Republicii Moldova de a beneficia de scutire la plata impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, însă „se evidenţiază că se promovează interesele private ale unui grup de persoane prin aducerea în cadrul legal în scopul impozitării a construcţiilor neautorizate evitând procesul legal de autorizare a construcţiilor, precum şi acţiunile culpabile a autorităţilor publice în procesul de repartizare a terenurilor din extravilan, ceea ce contravine interesului public”.

Toodată, se mai atenţionează că „nu este justificată intenţia autorilor de a stabili derogări de la exercitarea obligaţiilor persoanelor de a înregistra bunurile imobile/terenurile şi evaluarea acestora în scopul scutirii de la plata impozitului imobiliar de către autoritatea publică locală”. Or, acordarea prerogativei APL de a stabili valoarea bunurilor imobile ce urmează a fi scutite de la plata impozitului „ar putea duce la şi promovări de interese în ceea ce priveşte anume evaluarea acestor bunuri pentru a se eschiva de la plata impozitului beneficiind de scutiri”.

Sintagma non-sens din proiectul de lege

Unul din argumentele experţilor CNA pe care şi-au fundamentat concluziile de mai sus se referă la faptul că sintagma „indiferent dacă au fost sau nu evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării” capătă un non sens în coroborare cu sintagma „beneficiază de scutiri la plata impozitului.”

Or, după cum se explică în raport, pentru a beneficia de scutiri de la plata impozitului „este necesar în primul rând a se cunoaşte valoarea scutirii”. În acest context „persistă riscul de a fi scutite de la plata impozitului bunuri imobiliare a căror valoare pe piaţă este una considerabilă”.

În final, rămîne de văzut care va fi deznodămîntul acestei iniţiative şi dacă factorii de decizie vor găsi formulările cele mai inspirate pentru a restabili drepturile persoanelor vizate de proiect întrucît după cum afirmă autorii iniţiativei „persoanele respective formează pătura social-vulnerabilă a societăţii şi aceştea au beneficiat anterior de respectiva facilitate”, dar în acelaşi timp vor fi evitate interpretările care deschid larg poarta pentru acte de evaziune şi corupţie.

Sursa:jurnal.md

- Advertisement -spot_img

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Ultimele știri