12.7 C
Chișinău
miercuri, 28 septembrie, 2022

Andrei Năstase: Descentralizarea, prioritate a noastră în interesul cetăţeanului; Nu mai avem timp pentru discuţii sterile şi strategii lăsate să zacă pe rafturile nepăsării // INTERVIU

Must read

Comentarii recente

andrei nastase tribunaÎn cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, a vorbit în detalii despre descentralizarea ce ar trebui să aibă loc în Moldova şi pe care formaţiunea sa intenţionează să o implementeze.

T.: Domnule Năstase, Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr a vorbit în repetate rânduri că la baza reformelor în economie ar sta 5 noţiuni care încep cu litera „D”. Este vorba despre deoffshorizare, demonopolizare, denebrizare, debirocratizare şi descentralizare. Vrem să vă întrebăm mai multe detalii despre descentralizare, întrucît în ultimul timp foarte puţini politiceni vorbesc despre acest subiect.

A.N: În fond, menirea principală a descentralizării rezidă în apropierea factorului politic şi administrativ de cetăţeni, de oameni, de alegători. Vedem cu toţii cum centralizarea excesivă a tuturor domeniilor vieţii politice, economice şi sociale, care a avut loc pe parcursul ultimilor decenii, a îndepărtat considerabil guvernarea de cetăţeni şi constituie una din cauzele principale a majorităţii problemelor grave şi de sistem cu care se confruntă în prezent Republica Moldova.

Politizarea profundă a societăţii, ineficienţa administraţiei publice, lipsa încrederii în justiţie şi alte instituţii ale statului, corupţia atotcuprinzătoare, monopolul economic, influenţa şi controlul din partea diverselor grupuri oligarhice asupra instituţiilor statului şi majorităţii domeniilor vieţii sociale din ţară sunt consecinţele directe ale unui sistem politic şi administrativ extrem de centralizat şi bazat în exclusivitate pe verticala puterii. Concentrarea masivă a puterii (politice, administrative, economice) şi a tuturor resurselor statului în mâinile unor grupuri înguste de interese/persoane, precum şi lipsa unor mecanisme de contrabalansare şi distribuire a puterii între diferite niveluri de administraţie publică, afectează grav funcţionalitatea tuturor instituţiilor statului şi constituie unul din principalele impedimente în calea reformelor, dezvoltării şi europenizării Republicii Moldova.

De aceea, fără demolarea verticalei puterii, fără o administraţie locală depolitizată, puternică, descătuşată şi înzestrată cu instrumente şi resurse corespunzătoare, fără o descentralizare reală politică, economică şi administrativă, Republica Moldova nu are nicio şansă de a implementa efectiv reforme, de a se moderniza şi dezvolta în conformitate cu standardele ţărilor civilizate şi dezvoltate.

T.: Procesul descentralizării, la care vă referiţi, se poate produce separat de celelalte reforme în stat?

A.N.: Evident că nu. Pentru Platforma Demnitate şi Adevăr descentralizarea, în toata complexitatea şi formele sale existente (politică, administrativă, economică), va fi recunoscută în calitate de condiţie, principiu şi instrument principal, complex, cuprinzător şi intersectorial primordial, care poate asigura cu adevărat reformarea şi modernizarea întregului sistem politic, administrativ, economic şi social din Republica Moldova. În acest sens, descentralizarea va fi corelată cu toate documentele strategice şi de politici existente, precum şi reflectată în complexitatea măsurilor adoptate. Reforma profundă a administraţiei publice în conformitate cu principiile descentralizării şi autonomiei locale şi edificarea unui sistem modern de administraţie publică centrală şi locale, bazat pe particularităţile şi realităţile istorice, politice, economice, sociale, culturale etc., vor fi incluse in priorităţile programului de guvernare.

Vom realiza acest lucru nu în cinci ani, cum propune guvernarea oligarhică, după ce a tergiversat şi sabotat ani şi ani de zile aceste imperative, ci în maximum 2 ani. Noi nu mai avem timp pentru discuţii sterile şi strategii lăsate să zacă pe rafturile nepăsării.

T.: Cum înţelegeţi Dvs. descentralizarea politică?

A.N.: În primul rând, va fi asigurată eliminarea politizării din cadrul sistemului de administraţie publică (centrală şi locală), apropierea clasei politice de cetăţeni şi nevoile reale ale acestora, va fi garantat dreptul comunităţilor locale de a alege în organele administraţiei publice locale persoane şi grupuri de persoane independente şi neafiliate partidelor, prin implementarea conceptului partidelor/grupurilor locale.

De asemenea, va fi revizuit sistemului actual de repartizare a fondurilor publice destinate pentru finanţarea proiectelor investiţionale prin stabilirea unor reguli clare, creşterea transparenţei şi implicarea în organele de supraveghere a tuturor fondurilor respective a reprezentanţilor autorităţilor publice locale (APL) şi societăţii civile, pe criterii de paritate.

În special mă refer la Fondul rutier, Fondul ecologic, Fondul de Eficienţă Energetică, Fondul de Dezvoltare Regională. Concomitent, vom realiza şi delimitarea clară a competenţelor între diferitele niveluri de administraţie în baza principiului subsidiarităţii, inclusiv va fi asigurat transferul efectiv de competenţe şi resurse corespunzătoare către autorităţile locale în conformitate cu litera şi spiritul prevederilor Constituţiei şi Cartei Europene a Autonomiei Locale.

T.: Nu credeţi că cea mai dificilă sarcină va fi, totuşi, cea a descentralizării economice? Spun asta, deoarece cunoaştem foarte bine că la momentul actual peste 80% din activităţile economice sunt concentrate în municipiile Chişinău şi Bălţi.

A.N.: Aveţi perfectă dreptate. Starea social-economică a zonelor rurale şi centrelor raionale şi oraşelor este în pragul unei adevărate catastrofe. Se cunoşte că peste 75% din migranţii noştri provin din localităţile rurale. Acest fenomen foarte periculos în mare parte se explică prin situaţia generală de capturare a statului şi conservării intenţionate a sărăciei din partea regimului oligarhic. Dar sunt şi multe probleme la nivelul legislaţiei, care nu permit autorităţilor publice locale de primul nivel să obţină independenţa economică. Platforma Demnitate şi Adevăr va pune accent prioritar la oferirea autonomiei economice şi financiare maximal extinse primăriilor. Aş evidenţia cîteva măsuri principale, pe care avem de gind să le realizăm cît mai rapid în cazul în care vom primi mandatul poporului pentru guvernare:

• introducerea componentei investiţionale în bugetele locale şi includerea în categoria veniturilor bugetelor locale a impozitului pe venitul întreprinderilor şi a altor venituri similare;

• stimularea concurenţei între APL în domeniul atragerii investiţiilor/dezvoltării economice şi asigurarea dreptului lor de a elabora şi implementa politici economice locale prin liberalizarea sistemului taxelor/impozitelor locale, eliminarea plafoanelor la taxe şi impozite, acordarea dreptului exclusiv pentru APL de a stabili rata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de a acorda facilităţi/scutiri;

• sprijinirea prin programe speciale a procesului de înregistrare şi evaluare masivă a bunurilor imobile în localităţile rurale şi reevaluării în localităţile urbane;

• punerea în aplicare a unei surse de venit propriu pentru acoperirea cheltuielilor legate de reparaţia şi întreţinerea drumurilor urbane şi rurale;

• introducerea sistemului de colectare a impozitului pe venitul persoanelor fizice la locul de domiciliu (reşedinţă);

• acordarea dreptului APL de a autentifica diverse tranzacţii în domeniul imobiliar şi funciar, inclusiv de a stabili şi colecta taxe ce vizează înregistrarea şi evaluarea bunurilor imobile;

• compensarea veniturilor ratate de către bugetele locale în urma acordării prin deciziile autorităţilor centrale a unor scutiri de la plata impozitelor/taxelor şi altor plăţi exclusiv locale.

Totodată, autonomia patrimonială va fi asigurată prin:

• delimitarea clară a proprietăţii statului de proprietate unităţilor administrativ-teritoriale;

• asigurarea prin lege a competenţei integrale, depline şi exclusive a autorităţilor locale în gestionare bunurilor proprietate a unităţilor administrative-teritoriale;

• transferarea în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale din proprietatea statului a tuturor bunurilor de interes local de pe teritoriul respectiv, inclusiv a obiectivelor acvatice şi resurselor naturale;

• asigurarea accesului liber şi gratuit al APL la toate bazele de date, sisteme informaţionale, registre etc. din domeniul înregistrării bunurilor imobile, infrastructurii tehnico-edilitare, evidenţei persoanelor etc., în scopul asigurării unei planificări locale eficiente.

T.: Foarte multă lume din teritoriu se plânge că se pierde mult timp pentru deplasările în Chişinău sau centrele raionale pentru obţinerea mai multor certificate. Aveţi soluţii pentru rezolvarea acestei probleme?

A.N.: Creşterea accesului, calităţii şi numărului serviciilor publice prestate comunităţilor locale prin descentralizarea majorităţii serviciilor importante pentru cetăţeni şi implementarea efectivă a conceptului guvernării electronice la nivelul local va fi una din priorităţile noastre în cadrul procesului de descentralizare. Documentarea şi evidenţa populaţiei, înregistrarea şi evidenţa bunurilor imobile, autentificarea notarială, asistenţa socială, planificarea teritorială şi alte servicii vitale sunt domeniile care urmează a fi apropiate către comunităţile locale. Printre primii paşi în acest sens aş vedea ca toate tranzacţiile funciare în localităţile rurale să fie autentificate de secretarii primăriilor şi înregistrate în sistemul cadastral de către inginerii funciari. Actualmente sătenii pierd o grămadă de timp şi mii de lei pentru legalizarea unei tranzacţiei de vânzare-cumpărare a ciţiva ari de pământ.

T.: Bănuiesc că toate acţiunile ce ţin de descentralizare nu pot fi implementate fără un dialog cu beneficiarii nemijlociţi ai reformei în cauză. Cum vedeţi desfăşurare unui dialog constructiv cu reprezentanţii APL?

A.N.: Evident că fără implicarea reală şi efectivă a autorităţilor publice locale în procesul decizional şi de monitorizare naţională în domeniul descentralizării şi reformei administrative noi nu vom avea succes. Este imperios necesar edificarea şi implementarea unui mecanism efectiv de dialog instituţionalizat şi real între Guvern şi autorităţile publice locale prin intermediul structurilor sale asociative.

Va fi revizuit şi ridicat rolul şi modul de funcţionare a Comisiei Paritare pentru Descentralizare şi crearea unor structuri similare la nivel de Parlament şi alte autorităţi centrale. Vom acorda APL şi asociaţiilor sale reprezentative dreptul la iniţiativă legislativă.

La nivel de Guvern va fi stabilită o autoritate centrală responsabilă pentru domeniul dat cu acordarea conducătorului instituţiei respective a funcţiei de viceprim-ministru. Iar la nivel de Parlament va fi creată Comisia Specială pentru Reforma Administraţiei Publice, Descentralizare şi Consolidarea Autonomiei Locale cu includerea reprezentanţilor din toate comisiile parlamentare de profil. Desigur că, în cadrul desfăşurării procesului de descentralizare, noi mizăm pe sprijinul Consiliului Autorităţilor Locale din Moldova, care pe parcursul ultimilor ani s-a manifestat ca o organizaţie independentă şi reprezentativă a autorităţilor locale şi are o experienţa şi expertiză suficientă în acest domeniu.

T: Domnule Năstase, vă mulţumim pentru interviu.

A.N.: Şi eu vă mulţumesc şi aş vrea să vin la finalul acestui dialog cu o precizare. Mă tem că pentru unii cititori, ascultători sau privitori termenii folosiţi în cadrul interviului sunt realmente tehnici, de specialitate, uneori dau senzaţia de suprasaturaţie. Dar să ştiţi că în spatele acestora se ascunde un proces deosebit de important de reformă, un exerciţiu multilateral de dărâmare a fundamentului oligarhic şi de edificare a ţării din temelii.

Sursa:tribuna.md

- Advertisement -spot_img

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Ultimele știri