12.2 C
Chișinău
duminică, 26 martie, 2023

„Solicităm tuturor adresanților să se implice, în măsura competențelor, în dezbaterea publică a Proiectului de lege”

Must read

Comentarii recente

Demnitate si adevarÎn cadrul unei conferințe de presă, desfășurate în data de 8 aprilie curent, Platforma Civică Demnitate și Adevăr a lansat Proiectul de lege privind ameliorarea Codului Audiovizual al Republicii Moldova, pentru a fi dezbătut de societatea civilă, radiodifuzări, instituțiile abilitate ale statului, urmînd ca mai apoi să fie înregistrat la Secretariatul Parlamentului de un grup de deputați, în cazul în care vor dori cu adevărat să rezolve unele carențe ale actualului Cod.

„Solicităm tuturor adresanților să se implice, în măsura competențelor, în dezbaterea publică a Proiectului de lege”, au declarat pentru glasul.md reprezentanții Platformei Civice DA prezenți la conferința de presă.

Publicăm, mai jos, argumentarea necesității amendării actului normativ, dar și modificările propriu-zise pentru a fi aduse la cunoștința opiniei publice naționale și internaționale.

Platforma Civică Demnitate şi Adevăr DA –

Către: Parlamentul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

În atenția: Delegației Uniunii Europene,
Consiliului Europei,
Misiunii OSCE în Moldova
Ambasadei SUA,
Ambasadei Germaniei,
Ambasadei Franței

CJI,
Consiliului de Presă,
APEL,
Asociaţiei Presei Independente

Proiect de lege privind amendarea Codului Audiovizual

Platforma civică Demnitate şi Adevăr (DA), constituită pentru angajarea într-un dialog larg a segmentelor interesate de depăşirea stării de captivitate a statului şi ancorarea fermă şi nu mimată a Republicii Moldova pe făgaşul integrării europene, ca structură deschisă, neafiliată politic, care şi-a propus drept scop cumularea revendicărilor și opiniilor din partea diverselor segmente sociale pentru articularea și susținerea lor coerentă, este îngrijorată de tentativa unor parlamentari ai puterii, sprijiniți de PCRM, de a modifica în mod incoerent, arbitrar și incalificabil Codul Audiovizualului și Legea cu privire la libertatea de exprimare, lucru care ar conduce la instaurarea cenzurii, reintroducerii pedepsei penale pentru jurnaliști, obligarea acestora de a-și divulca sursele, imixtiunea politicului în forma de prezentare și conținutul emisiunilor, lucru interzis categoric de legislația în vigoare, în special de articolele 8 și 10 din Codul Audiovizualului.

Pe parcursul monitorizării de către experții Platformei civice Demnitate şi Adevăr (DA), a aplicării legislaţiei audiovizuale, a angajamentelor Republicii Moldova stipulate în Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, au fost constatată necesitatea stringentă de a întroduce modificări în actualul Cod al Audiovizualului sub următoarele aspecte: sancţionarea nerespectării drepturilor de autor şi conexe, reglementarea organizării măsurărilor de audienţă, garantarea deconspirării proprietarilor posturilor TV, stimularea dezvoltării producţiei audiovizuale autohtone, neadmiterea încălcălcării flagrante a pluralismului de opinie de către majoritatea posturilor de televiziune din Federația Rusă, retransmise pe teritoriul Republicii Moldova, eradicarea modului vicios de desemnare și numire a membrilor CCA pe criterii politice.

Platforma civică Demnitate şi Adevăr (DA), consideră oportun şi necesar să propună cele mai importante amendamente la prezentul Cod al Audiovizualului, pentru a depăși actuala stare de lucruri din domeniu, angajîndu-se într-o dezbatere publică a Proiectului în chestiune cu ONG-urile de media, partenerii de dezvoltare, radiodifuzorii și alte instituții interesate.

1. Obligarea radiodifuzorilor să facă public numele proprietarilor – persoane fizice – ale posturilor TV, indiferent de numărul de acțiuni deținut, şi impunerea interdicţiei de a deține mai multe licenţe de către unul şi acelaşi proprietar. Interzicerea categorică a înregistrării posturilor de radio și televiziune în zone off-shore.

Normele actuale nu interzic clar deținerea mai multor radiodifuzori de către unul şi acelaşi proprietar, ceea ce încurajează lipsa transparenţei privind numele proprietarilor (persoane fizice) şi implementarea schemelor de model off-shore în mascarea acestora. Dreptul aceluiași proprietar de a deţine mai mult posturi TV, duce la dictarea preţurilor de publicitate pe piaţă şi monopolizarea domeniului audiovizual.

2. Introducerea sancţiunilor pentru difuzarea operelor cinematografice, în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor sau fără a deţine o licenţă valabilă ce i-ar acorda dreptul de a o difuza. Introducerea în articolul 38 al Codului prevederea explicită a sancțiunii pentru nerespectarea drepturilor de autor și conexe.

De facto, cadrul legal existent conferă autorităţii statale CCA toate pîrghiile necesare pentru a depista, documenta şi sancţiona actele de violare a drepturilor de autor şi conexe de către radiodifuzori, lucru consfințit și de decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție din iunie 2012, neexecutată de CCA. Totuşi, CCA nu uzează de dreptul său de a sancționa nerespectarea drepturilor de autor și conexe, motivînd prin mai multe neclarităţi în lege la acest capitol.

3. Întroducerea unui articol nou prin care desemnarea operatorului de măsurare a cotelor de audienţă se va face în exclusivitate prin licitație publică și în conformitate cu termeni limitați de activitate.

Măsurarea cotelor de audienţă la momentul actual sunt efectuate de companii desemnate arbitrar, ce activează în afara cadrului legal, fără a fi monitorizate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului care, în spiritul legii, reprezintă garantul interesului public şi este unica autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului.

4. Actualizarea normelor ce prevăd dezvoltarea producţiei autohtone. A obliga radiodifuzorii din Republica Moldova să difuzeze minim 40 la sută produs autohton.

Eludarea normelor de trecere etapizată la o cotă parte mai mare a produsului autohton până în 2010, prevăzute de Codul Audiovizual, denotă iresponsabilitatea CCA, dar și necesitatea de a actualiza prevederile legale, impunând adoptarea unei politici coerente din partea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în acest sens. Așa cum stau lucrurile acum, securitatea informațională și interesul cultural-naţional al RM sunt grav afectate, fiind încurajat produsul rusesc retransmis masiv pe teritoriul RM.

5. Întroducerea unor norme clare privind prevalarea în proporție de 80 la sută a posturilor tv, ce emit în limba de stat, în pachetele de canale propuse spre difuzare de către distribuitorii de servicii din RM. Reglementarea, în vederea echilibrării, a numărului de canale din Federația Rusă, Ucraina, Bulgaria, Turcia, distribuite pe teritoriul Republicii Moldova, conform procentajului etnic predominant, posturile românești fiind incluse în categoria celor ce emit în limba de stat.

Portofoliul actual al distribuirotilor de servicii conține circa 90 la sută posturi ce emit în limba rusă, fapt ce discriminează radiodifuzorii autohtoni, atentează la securitatea informațională a Republicii Moldova, afectează grav patrimoniul lingvistic și cultural-național al țării. În acest sens, legislația trebuie să echilibreze numarul posturilor ce pot fi introduse în portofoliul distribuitorilor de servicii. De asemenea, trebuie reglementat și echilibrat, conform procentajului etnic minoritar (aproape total neglijat, în favoarea minorității ruse) numărul de canale din Ucraina, Bulgaria, Turcia.

6. Reglementarea distribuirii posturilor Tv și Radio din Federația Rusă, care defuzează emisiuni manipulatoare și lansează dezinformare crasă, încălcând principiile de comunicare audiovizuală, prevăzute în Codul Audiovizualului. Pachetele propuse de distribuitorii de servicii vor exclude programele identificate de CCA ca unele ce atentează la securitatea statului. În schimb, vor putea fi sdifuzate servicii de programe de sport, divertisment, numărul acestora fiind limitat în funcție de procentajul etnic local.

Posturile de radio și televiziune din Federația Rusă au declanșat un atac informațional fără precedent de intoxicare a opiniei publice internaționale, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, prin denigrarea poporului ucrainean și promovarea unui curent șovinist de stat. Asemenea mijloace de comunicare în masă audiovizuale sunt incompatibile cu Constituția și legislația Republicii Moldova și încalcă extrem de grav dreptul la formarea opiniei.

Avînd în vedere cele nominalizate mai sus, se propune un proiect de lege privind amendarea Codului Audiovizual care să urmărească:
– Obligarea radiodifuzorilor să facă public numele beneficiarilor finali (indiferent de cîte acţiuni deţin) şi reglementarea interdicţiei obţinerii mai multor licenţe de emisie a posturilor TV, prin intermediul frecventelor limitate (digitale sau terestre), de către unul şi acelaşi proprietar.
– Introducerea sancţiunilor pentru difuzarea opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor sau fără a deţine o licenţă valabilă ce i-ar acorda dreptul de a o difuza.
– Reglementarea organizării licitaţiei pentru măsurarea cotelor de audienţă odată la 4 ani, domeniu supravegheat de o comisie independentă formată din reprezentanţii radiodifuzorilor, agenţiilor de publicitate şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
– Dezvoltarea producţiei autohtone de către radiodifuzori şi contribuția la politicile lingvistice și de protejare a spațiului informațional de către distribuitorii autohtoni.
– Interzicerea posturilor care propagă ura rasială, șovinismul și încurajează ocuparea teritorială a unor teritorii suverane recunoscute de ONU.
– scoaterea CCA de sub control politic, prin schimbarea modului de numire a membrilor CCA prin concurs public organizat de societățile non-guvernamentale de specialitatte, conform unui Regulament elaborat de către acestea

Anexe: proiectul de lege privind modificarea Codului Audiovizual.

Cu respect,

Membrii Grupuli de inițiativă ai Platformei civice Demnitate şi Adevăr (DA),

Igor Boțan,
Angela Aramă,
Cornelia Cozonac,
Stanislav Pavlovschi,
Valentin Dolganiuc,
Mariana Kalughin,
Andrei Năstase,
Nicolae Misail,
Alex Cozer,
Vasile Năstase,
Mihai Manoli,
Olesea Stamati
Dinu Plîngău,
Vasile Zgardan

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualul al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I.
Art. 4, alin. (1) se completează cu litera d) cu următorul conținut:
”Înregistrarea radiodifuzorilor zone off-shore este interzisă.”

Art. 23, alin. (6), litera g) se completează după cum urmează:
– după cuvîntul „indici” se adaugă „ şi documente”;
– la finalul alineatului, după cuvîntul „solicitantului”, se adaugă „copia documentului de constituire a solicitantului, declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la asigurarea transparenţei proprietății însoţită de extrasul persoanei juridice, nu mai vechi de 30 de zile, emis de registratorii persoanelor juridice din statele de origine, şi de copia actului de identitate a beneficiarului efectiv (persoană fizică)”.

Articolul 66, alin.(7) va avea următorul conţinut:
”Radiodifuzorii privaţi sunt obligaţi să publice anual, pînă la 1 mai, şi să prezinte Consiliului Coordonator al Audiovizualului un raport de activitate, conform modelului aprobat de Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care să cuprindă cel puţin următoarele:
– numele, cetăţenia proprietarului/proprietarilor beneficiari cu prezentarea copiei actului de identitate a beneficiarului(lor) şi originalul informaţiei (lor) emise de Registratorul persoanei juridice, nu mai vechi de 30 de zile, ce indică asupra persoanei fizice – beneficiarul efectiv.”.

Articolul II. – Articolul 38, alin.(2) va fi modificat după cum urmează:
1. La alineatul (2), se adaugă următoarele acţiuni ce constituie încălcări:
(l) difuzarea unei opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor;
(m) utilizarea ilegală a semnalelor şi/sau a siglei unui alt radiodifuzor;
(n) retransmisia unui serviciu de programe fără deţinerea drepturilor de retransmisie;
(o) refuzul comunicării datelor solicitate de Consiliul Audiovizualului în scopul determinării proprietăţii şi/sau cotei de audienţă ori prezentarea unor date false”

Articolul III. – se introduce art.661 în Codul audiovizual al RM, cu următorul conţinut:
„661. Licitaţia pentru măsurarea cotelor de audienţă.
(1) Măsurarea audienţelor şi a cotelor de piaţă va fi realizată în conformitate cu standardele şi uzanţele internaţionale de către instituţii specializate desemnate prin licitaţie și va implementa liberalizarea pieții de măsurare a audienței.
(2) Licitaţia va fi organizată de către o comisie formată din 5 reprezentanţi ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanţi ai agenţiilor de publicitate şi 5 reprezentanţi ai Consiliului Audiovizualului.
(3) Prima licitaţie se va organiza în cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod, iar următoarele se vor organiza din 4 în 4 ani.
(4) Consiliul Audiovizualului va beneficia în mod gratuit de rezultatele măsurătorilor. ”

Articolul IV. – Art.11 al Codului audiovizual al RM, se modifică şi completează după cum urmează:
1. Conținutul alin.3 va fi înlocuit după cum urmează:
“Ponderea producţiei autohtone în serviciile de programe audiovizuale va constitui nu mai puţin de 40% din volumul săptămânal de emisie, dintre care 30% va fi în orele de maximă audienţă. 80% din volumul total de emisie săptămânală vor fi emisiuni în limba de stat. Radiodifuzorii, care retransmit un serviciu de programe cu opere europene sută la sută în limba română, vor difuza 40 la sută produs autohton între orele 06.00-23.00.
2. Conținutul alin.8 va fi înlocuit, după cum urmează:
“Ofertele create de distribuitorii de servicii pentru a fi difuzate consumatorului de programe, vor conţine obligatoriu 70% de servicii de programe în limba de stat, iar cel puțin 40% de servicii de programe difuzate vor constitui opere europene.”

Articolul V. – Art. 12 se completează după cum urmează:
”Serviciile de programe retransmise de radiodifuzori sau difuzate de distribuitorii de servicii pe teritoriul Republicii Moldova și identificate de CCA ca fiind servicii de programe, care propagă ura rasială, șovinismul, separatismul, sprijină propagandistic atentatele la suveranitatea si independența statelor recunoscute de ONU, reflectă în mod abuziv doar punctul de vedere oficial al propriului guvern, practică cenzura în raport cu societatea civilă și opoziția, susțin ocuparea prin violență si anexarea unor teritorii străine, nu respectă prevederile Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontalieră sunt interzise spre difuzare pe teritoriul Republicii Moldova.”

Articolul VI – Art. 2.Semnificaţia termenilor utilizaţi

1. Se exclude litera k) de la art. 2
Preşedintele Parlamentului

- Advertisement -spot_img

Mai multe articole

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Ultimele știri